2024-02-19 18:52

Storsatsning på nytt innovationskluster i Göteborg

I ett stort samverkansprojekt med Volvo Cars och Göteborg Stad, kommer Vectura Fastigheter och Next Step Group att öka Sveriges konkurrenskraft inom hållbar mobilitet genom att skapa ett ledande innovationskluster på Hisingen. Nordea är finansiell partner i projektet vars första etapp beräknas stå klar 2026.
Destination Torslanda by vividvision
Patrik Svensson, Nordea, Jacob Torell, VD Next Step Group och Joel Ambré, VD Vectura Fastigheter.
Patrik Svensson, Nordea, Jacob Torell, VD Next Step Group och Joel Ambré, VD Vectura Fastigheter skakar hand under lanseringseventet.

I en ny storsatsning investerar Vectura Fastigheter och Next Step Group i ett samverkansprojekt med Volvo Cars och Göteborg Stad, i något som går under namnet Mobility Innovation Destination, i Torslanda i Göteborg. Tillsammans ska parterna bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom hållbar mobilitet, genom att utveckla nya, spännande innovationsfastigheter och skapa ett ledande innovationskluster inom hållbar mobilitet. 

Fastighetsföretagen Vectura och Next Step förvärvade i december 2023 Volvos tidigare huvudkontor samt marken runtomkring, från Volvo Cars. De inleder nu ombyggnationen av den första fastigheten som byggs om till att bli Mobility Innovation Destination Torslanda - ett nav för morgondagens mobilitetslösningar. Nordea är den enda finansiella partnern i projektet. 

Brett samarbete för att utveckla Göteborg

Den 7 februari hölls ett lanseringsevent där företrädare för bland andra Next Step, Vectura samt Volvo Cars och Göteborgs stad medverkade. I samband med lanseringen tecknades en avsiktsförklaring mellan Volvo Cars och Göteborgs stad för att göra Göteborg ännu mer attraktivt för innovation inom framtidens mobilitet.

Klimatutmaningen och andra hållbarhetskrav driver den traditionella fordonsindustrin mot en snabb omställning till eldriven, digitaliserad och automatiserad mobilitet. Denna nya satsning ligger i anslutning till Northvolts och Volvo Cars batterifabrik som är under uppförande.

Banbrytande, innovativt och hållbart

Genom stadsutveckling i området, är ambitionen att skapa en levande plats som främjar gemenskap, samarbeten, innovation och tillväxt. Strävan är att skapa de bästa förutsättningarna för att finna lösningar på framtidens utmaningar inom mobilitetssektorn. 

Platsen ska präglas av stark innovationskraft och gränsöverskridande samarbeten, där näringsliv och akademi samverkar. Genom detta hoppas man på att locka den bästa talangen till en och samma plats, på samma sätt som Next Step och Vectura har gjort genom GoCo Health Innovation City, invid AstraZeneca i Mölndal. 

Vi är stolta och glada över att bidra med vår expertis till den stora satsning som sker inom mobilitet i Göteborg och därmed vara en del av samhällsutvecklingen. Det här är ett stort steg mot en mer hållbar framtid och vi ser med spänning fram emot resultatet av samarbetet!

Patrik Svensson, regionchef för Business Banking Västsverige och chef för Real Estate i Nordea Sverige.

Jim Rowan, koncernchef & vd, Volvo Cars

Med det här initiativet vill vi skapa ett ekosystem där vi kan utveckla framtidens mobilitet, inklusive bilar, tekniken i dem och infrastrukturen runt dem, allt hand i hand. Vår ambition är att vara banbrytande inom teknik, attrahera globala talanger och få kontakt med andra banbrytande företag.

Jim Rowan, koncernchef & vd, Volvo Cars

Mer information om Mobility Innovation Destination Torslanda

Mobility Innovation Destination Torslanda kommer att bli en integrerad del av Volvo Cars campus i Torslanda.

Ambitionen är att 5 miljarder kronor kommer att investeras i området som är tänkt att vidareutvecklas med 200 000 till 300 000 kvm.

Byggstart är våren 2024 och inflyttning i första etappen planeras till våren 2026. 

Projektets hållbarhetsmål är högt ställda. Nybyggnationen om 25 000 kvadratmeter är en trähybrid, vilket minskar koldioxidavtrycket med 15 procent jämfört med en traditionell stomme av stål och betong. 

De nyutvecklade delarna är finansierade med gröna byggnadskreditiv. 
Gröna Företagslån - investera hållbart med grön finansiering | Nordea 

Satsningen kopplar samman dagens redan starka mobilitetsnoder i Göteborg och på Hisingen: Volvo Torslanda, Campus Lundby och Lindholmen Science Park. 

Den världskända arkitektbyrån Henning Larsen, som står bakom World of Volvo, kommer att utveckla Mobility Innovation Destination Torslanda. Nästa fastighet, som planeras vara klart till 2026, skapas i samarbete med en av världens mest framstående arkitektbyråer; amerikanska SHoP Architects.

Läs mer om Destination Torslanda
Finansiering
Entreprenörskap
Hållbarhet
Events