2024-02-21 17:18

The Tech Arena 2024: Säkra en skräddarsydd kapitalstruktur för tillväxt

Att skräddarsy sin finansiering och kombinera banklån med riskkapital och garantier är ett smart sätt att säkra en bra kapitalstruktur. Under The Tech Arenas första dag på Friend´s Arena i Stockholm samlades EKN, Almi Invest, Gideon och Nordea för att diskutera nya finansieringsmöjligheter för tillväxt.
EKN penal på The Tech Arena
Dagens panel: Henrik Jansson, fondchef på Almi Invest, Maria Smith, chef för Nordea Startup & Growth, Axel Bruzelius, grundare och COO Gilion och Åsa Larsson, kundansvarig på EKN.

Al Gore hade ganska nyligen gått av arenascenen när det var dags för sidoeventet ”New mindset for financing – different ways to fund your tech company”. På torsdagseftermiddagen delade Åsa Larsson, kundansvarig på EKN, Axel Bruzelius, grundare av Gilion, Maria Smith, chef för Nordea Startup & Growth, och Henrik Jansson, fondchef på Almi Invest, med sig av sina tankar kring tillväxtfinansiering inför en engagerad publik. 

I tider då tillgång till riskkapital minskar, samtidigt som snabb tillväxt är i fokus, är det gynnsamt för bolag om finansieringen bygger på flera olika källor. Genom att skräddarsy kapitaltillskottet kan bolagsgrundare bland annat undvika att späda ut kapitalet alltför mycket. Det här välkomnas av Nordea Startup & Growth, enheten inom banken som stöttar snabbväxande techbolag. 

Vi ser positivt på att stötta tillväxtbolag tillsammans med andra typer av finansiärer och investerare.

Maria Smith, head of Nordea Startup & Growth.

”Vi ser positivt på att stötta tillväxtbolag tillsammans med andra typer av finansiärer och investerare. Förutom att det är bra för bolaget att ha en diversifierad finansiering så minskar det vår risk och det blir lättare att säga ja. Som bank måste vi dock alltid se en grundläggande lönsamhet i affären och vi vill gärna se en återbetalningsförmåga inom 24 månader”, säger Maria Smith, Head of Startup & Growth på Nordea.

Efter ett år med en kraftig inbromsning, med ett tapp på 12% av VC-investeringar under 2023, ser intresset och pengarna ut att vara på väg att återvända, dock med ökade krav på lönsamhet och kassaflöde.

"Vi ser att investeringar som inte blev av under tidigare år nu faktiskt blir av. Men med justerade värderingar. Som bolag är det viktigt att börja mäta sina nyckeltal tidigt. Våra kreditbeslut baseras på data, även framtidsorienterad", sade Axel Bruzelius.

Som bolag är det viktigt att börja mäta sina nyckeltal tidigt. Våra kreditbeslut baseras på data, även framtidsorienterad

Axel Bruzelius, grundare och COO Gilion.

Henrik Jansson på Almi Invest betonade värdet av att inte spä ut sig mer än nödvändigt, även för investerare. Med fallande värderingar är detta än mer aktuellt.

"Nedkylningen av marknaden är faktiskt positiv i den bemärkelsen att entreprenörer börjar snegla på alternativa finansieringskällor än riskkapital. Det är bra som komplement. Entreprenörer vill inte spä ut sig, och inte vi som finansiärer heller".

Nedkylningen av marknaden är faktiskt positiv i den bemärkelsen att entreprenörer börjar snegla på alternativa finansieringskällor än riskkapital. 

Henrik Jansson, fondchef på Almi Invest.

Finansiärer krokar arm för att stötta unga techbolag

Nordea, Gideon och Almi Invest samarbetar också gärna med andra aktörer för att skapa möjligheter att finansiera spännande techbolag. Ett exempel på en sådan aktör är just Exportkreditnämnden, EKN, vars garantier täcker delar av riskerna i affärerna.

För att stötta just unga tillväxtbolag har EKN tagit fram en särskild lösning. EKN:s garanti ”Exportsprånget” gör det lättare för bankerna att finansiera startups och scaleups så att de har råd att växa. Garantin täcker upp till 75 procent av bankens risk, utan att ställa krav på positiva resultat.

”Det finns inga krav på att bolaget ska visa lönsamhet initialt, men däremot ska det finnas goda och realistiska prognoser framåt. Bolaget ska också ha minst 25 procent av sin omsättning utanför Sverige eller en konkret plan på hur man ska uppnå det inom 1–2 år”, säger Åsa Larsson, som rekommenderar unga techbolag som söker bankfinansiering att tala med EKN först.

Det finns inga krav på att bolaget ska visa lönsamhet initialt, men däremot ska det finnas goda och realistiska prognoser framåt. 

Åsa Larsson, kundansvarig EKN.

The Tech Arena

  • Skandinaviens största Tech event anordnas den 22-23 februari 2024 på Friends Arena i Stockholm. Under 2 dagar sätts fokus på innovation, teknologi, entreprenörskap och hållbarhet. 
  • Listan på talare är gedigen med namn såsom: Al Gore, ex vice president USA, Steve Wozniak, grundare Apple och Anabel Diaz Calderon, Vice President EMEA Uber.
Läs mer

Nordea Startup & Growth

  • En bra idé räcker inte hela vägen. Den måste tas om hand, finansieras och få chans att växa..
  • Nordea Startup & Growth stöttar snabbväxande techbolag med rådgivning, finansieringslösningar och nätverk.  
Ta kontakt med oss
Entreprenörskap
Tillväxt i företag
Finansiering