Troax – rider på strukturella tillväxtvindar

Martin Björsell

2024-02-22 07:33

Med en historia som går tillbaka till 1955 och med en global marknadsandel på runt 15 procent är Troax en världsledande leverantör av metallbaserade nätpanellösningar för säkra maskinskydd, lager- och industriväggar och förvaringslösningar. 

Jag bedömer att det finns stora möjligheter i tillväxtområden som industriautomatisering, ökad säkerhetsmedvetenhet och så kallad nearshoring, vilket innebär att man flyttar produktion till närområden.  Även om 2023 var ett relativt tufft år för Troax borde efterfrågan få stöd av dessa trender under många år framöver.

Bolagets finansiella historik är imponerande med en årlig genomsnittlig försäljningstillväxt på 12 procent och en genomsnittlig EBIT-marginal på 18,7 procent under 2012-2021. Jag ser 2023 lite som ett mellanår och 2024 som ett återhämtningsår gällande såväl omsättning som vinst. 

Efter att jag har lyssnat till bolaget i samband med rapporten för det fjärde kvartalet är min känsla att efterfrågan gradvis kan komma att förbättras och att efterfrågan relaterad till nearshoring i Europa börjar ta fart. 

Till det kan läggas att orderingången inom det som kallas ”nya marknader” var väldigt stark i kvartalet och ledningen talar om en återhämtning av efterfrågan i USA under första halvåret. 

Utöver de strukturella tillväxtrenderna ser jag möjlighet till att bolaget kan addera tillväxt genom förvärv. Balansräkningen är stark och den låga skuldsättningen skapar förutsättningar för framtida förvärv vilket jag ser som en potentiell trigger för aktien parat med gradvisa vinstförbättringar.  

Troax aktien

Köp aktier

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter