2023-05-25 13:58

Unik grön obligation från Landshypotek Bank slår nytt rekord

Landshypotek Bank är en av få banker i världen som har emitterat gröna säkerställda obligationer som helt finansierar hållbar skog. Den nyligen refinansierade obligationen hade rekordstort investerarintresse vilket är ett tecken på att svenska skogsägare attraherar investerare.
Aerial view of the forest

Landshypotek Bank fortsätter att bana väg för hållbar finansiering. Den svenska banken var 2018 först i världen med att emittera en grön säkerställd obligation som var öronmärkt för finansiering av hållbart skogsbruk. Banken har nyligen omfinansierat den obligationen, och intresset från marknaden var större än någonsin tidigare.

Den gröna säkerställda obligationen, med en emitterad volym på 6 miljarder kronor, lockade redan under den första timmen som orderboken var öppen ett kapital på 14,2 miljarder kronor – en siffra som sedan fortsatte att stiga. Obligationen slog också nytt rekord i fråga om grön premie (greenium) för AAA-emittenter. Den uppgick till imponerande 12 punkter.

”Vi är en av få banker i världen som har emitterat en grön säkerställd obligation, där tillgångarna i tillgångsmassan uteslutande utgörs av hållbara skogar. Det gör obligationen unik och bidrar till det extremt stora intresset från investerare”, säger Martin Kihlberg, chefsjurist och hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Inte bara undviker, utan absorberar koldioxidutsläpp

Investerarnas intresse beror delvis på att skogar är kolsänkor. De flesta gröna obligationer gör skillnad genom att undvika eller minska utsläppen av växthusgaser, till exempel genom att finansiera energieffektiva byggnader eller förnybar energi. Skogarna i Landshypotek Banks gröna tillgångsmassa går ännu längre genom att absorbera koldioxid från atmosfären. Dessutom bidrar de till minskade utsläpp genom att tillhandahålla råvaror till träbaserade produkter som kan ersätta fossilbaserade produkter, såsom plast, eller metallprodukter.

Obligationen beräknas ge årliga klimatvinster på omkring 260 ton koldioxid som absorberas eller undviks per investerad miljon kronor (enligt bankens Impact Report 2022). Det är mer än 20 gånger den klimatpåverkan som jämförelsegruppen för nordiska säkerställda obligationer uppnår eller mer än 10 gånger den klimatpåverkan som närmaste konkurrent uppnår.

 
Vi är en av få banker i världen som har emitterat en grön säkerställd obligation, där tillgångarna i tillgångsmassan uteslutande utgörs av hållbara skogar.

Martin Kihlberg, chefsjurist och hållbarhetschef på Landshypotek Bank

Nordea var en av lead managers för emissionen.

Stigande intresse från investerare

De 2 765 skogarna i den gröna obligationens tillgångsmassa utgör 513 000 hektar, en areal som ungefär motsvarar de svenska landskapen Dalsland och Öland. Skogarna är antingen certifierade, exempelvis av PEFC, eller har en grön skogsbruksplan med minst 5 procent lövträd och minst 5 procent avsatt för naturskyddsåtgärder som främjar variation, biologisk mångfald och skydd mot stormar.

Bankens ramverk för gröna obligationer fick det högsta möjliga hållbarhetsbetyget, ”mörkgrön”, av den oberoende parten CICERO Shades of Green.

Kihlberg säger att investerarnas intresse för bankens gröna obligation har fortsatt att öka de senaste åren, både bland helt gröna investerare och vanliga investerare.

”Det unika är att de underliggande skogarna absorberar koldioxid, något som de gröna obligationerna från andra banker inte gör i samma utsträckning”, tillägger han.

En tur till skogen

Hösten 2022 bjöd Landshypotek Bank in investerare till den svenska skogen och ett möte med en av sina skogsägare.

”Många av dem var glada över att få lämna kontoret och ta bussen norrut för att kliva ut i skogen, träffa ägaren och se ett modernt svenskt skogsbruk med sina egna ögon”, säger Kihlberg.

En av investerarna i den gröna obligationen som också deltog i skogsbesöket är Öhman Fonder.

”Öhman deltog i Landshypotek Banks första gröna säkerställda obligation 2018, och vi är glada över att nu också vara med när obligationen ska omfinansieras. Det var väldigt intressant att delta vid besöket i den privatägda skogen som ordnades förra hösten, eftersom en stor del av de svenska skogarna förvaltas privat. Vi blev verkligen imponerade av det arbete med biologisk mångfald som ägaren bedrev för att säkerställa skogarnas motståndskraft liksom av det engagemang och den kärlek som skogsägarna lägger ner på sina skogar. Vi uppskattar samarbetet vi haft med Landshypotek Bank och det stöd de ger till svenska skogar”, säger Julia Stålbro, fondförvaltare, och Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker, på Öhman Fonder.

Var investerarnas intresse vid den senaste emissionen större än väntat?

”Vi tror verkligen att det här är något som investerare vill ha. Det är något som de kan dra nytta av i sin egen rapportering och i beräkningen av det egna klimatavtrycket”, säger Kihlberg och tillägger: ”Vi gick in med höga förväntningar på både volym och prissättning, och de förväntningarna infriades.”

 
Vi blev verkligen imponerade av det arbete med biologisk mångfald som ägaren bedrev för att säkerställa skogarnas motståndskraft liksom av det engagemang och den kärlek som skogsägarna lägger ner på sina skogar.

Julia Stålbro, fondförvaltare, och Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker, på Öhman Fonder

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank grundades 1836 som en medlemsägd bank med syftet att tillhandahålla finansiering för svenska skogs- och jordbrukare. De är nu en av de tio största bankerna inom utlåning i Sverige och har breddat verksamheten till att även innefatta bolån och sparande. Banken ägs av omkring 35 500 jord- och skogsbrukare runtom i Sverige och är organiserad som en kooperativ verksamhet, Landshypotek Ekonomisk Förening. Med dessa rötter var det helt naturligt för banken att 2018 emittera en grön säkerställd obligation som uteslutande avsåg finansiering av hållbart skogsbruk.

Insikter
Hållbarhet
ESG