2021-04-05 06:02

Vad ingår i en fondavgift?

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det kommer till sparande. Något som ofta nämns i sammanhanget är exempelvis avgifterna som är kopplade till sparande i fonder.
Maria Rengefors, Head of Funds Swedish Branch
Maria Rengefors, chef för Nordea fonder Sverige.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det kommer till sparande. Något som ofta nämns i sammanhanget är exempelvis avgifterna som är kopplade till sparande i fonder. Detta har nyligen diskuterats i media där Nordeas Strategafonder har nämnts. Maria Rengefors, chef för Nordea fonder Sverige, delar här sina tankar på detta tema.

Hur tycker du att man ska se på fondavgifter?

- Det viktigaste i sitt sparande är att först och främst se till den absoluta avkastningen, dvs vad du får i kronor och ören, i förhållande till den risk som fonden får ta. På Nordea tror vi att det finns utrymme för både aktivt och passivt förvaltade fonder och vi har ett brett sortiment av båda. Allt beror på kundens behov och önskemål.

Varför varierar fondavgifter mellan olika fonder?

- Olika fonder tillgodoser olika behov och kräver därför olika typer av förvaltning. Det är också därför vi i Nordea alltid börjar med att först se till kundens totala ekonomi. Det innebär att, innan några potentiella produkter diskuteras i rådgivningssamtalet, är det flera andra parametrar - exempelvis risk, tillgångar och tidshorisont - som avgör vilka råd om sparande som ges. Många kunder vill dessutom ha en enkel lösning med en kombination av aktiefonder och räntefonder för att anpassa sparandet till lämplig risknivå. 

Strategafonderna nämns som exempel i media. Vad kan du säga om dessa fonder?

- Som sagt tidigare är det viktigaste i sitt sparande är att först och främst se till den absoluta avkastningen, dvs vad du får i kronor och ören, i förhållande till den risk som fonden får ta. Ser man till det har Strategafonderna genererat god avkastning och är konkurrenskraftiga när vi jämför med liknande fonder på marknaden. Många kunder vill ha en enkel lösning. Då är de aktivt förvaltade Strategafonderna ett bra val, eftersom förvaltarna gör jobbet med att både se till att använda de möjligheter som uppstår på marknaden och samtidigt behålla den valda risknivån, genom aktiv justering av fördelningen mellan aktier och räntor. Du som kund behöver inte tänka på det, helt enkelt.

Strategafonderna är så kallad fond-i-fond, betalar man fondavgift för flera fonder då?

- Nej, alla våra fond-i-fond lösningar har enbart en avgift, dvs avgiften för underliggande fonder läggs tillbaka så ingen kund betalar dubbelt.

Mer info om Strategafonderna 

  • Stratega 10 har sedan starten 2004 inte haft ett enda år med negativ utveckling, inte heller under den stora börsnedgången under finanskrisen, vilket bör ses som ett bra kvitto då den ska vara en av de tryggaste placeringarna inom Strategafamiljen. Fonden har presterat bättre än genomsnittet av fonderna i samma kategori de senaste tio åren.
  • Stratega 30 har fem av fem stjärnor av Morningstar. Fonden har också haft god riskjusterad avkastning vilket resulterat i utmärkelsen som bästa försiktiga blandfond 2015, 2018, 2019 och 2020 av Lipper Fund Awards. Fonden har presterat bättre än genomsnittet av fonderna i samma kategori de senaste tio åren.
  • Stratega 50 har fyra av fem stjärnor av Morningstar och har också presterat bättre än genomsnittet av fonderna i samma kategori de senaste tio åren.
  • Stratega 70 har också presterat bättre än genomsnittet av fonderna i samma kategori de senaste tio åren.

Fondavgiftens delar

Fondavgiften täcker två delar:

 

1. Kostnader för förvaltning inkluderar exempelvis fondförvaltarnas arbete att förvalta fonden genom att köpa och sälja värdepapper, analysera marknaden, analysera och driva dialog med bolag med mera. Sedan täcker den även det administrativa avgifter och eventuella skatter. 

 

2. Kostnader för distribution via bankens försäljningskanaler inkluderar exempelvis tillgång för kunder till olika former av rådgivning och tjänster med syfte att göra det lättare att hantera sitt sparande, så som digitala rådgivningsverktyg, rådgivningsmöten online och på bankkontor. Därutöver ingår också informations- och utbildningsmaterial kopplat till sparprodukter.

Sparande och pension
Privatekonomi