2023-12-07 07:00

Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy

Som en del av vår årliga genomgång har vi uppdaterat vår dataskyddspolicy. Policyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Woman with laptop text messaging while sitting at beach

Vi har uppdaterat dataskyddspolicyn för att göra det tydligare hur vi använder dina personuppgifter. Vi har gjort följande förändringar: 

  • Förenklat språket och gjort policyn mer lättläst
  • Uppdaterat informationen om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör det och vilka lagar och regler som ger oss rätt att göra det. 

Du kan läsa dataskyddspolicyn i sin helhet läs vår dataskyddspolicy. Vi har även samlat några av de vanligaste frågorna om policyn nedan:

Vanliga frågor

Fråga: Vad är dataskyddspolicyn?

Svar: Dataskyddspolicyn beskriver vilken information om dig som Nordea samlar in och använder, varför vi gör det och utifrån vilken rättslig grund. Policyn beskriver också vem vi delar uppgifterna med och hur länge vi sparar dem. Därutöver beskriver den vilka rättigheter du har ifråga om dina personuppgifter och hur du går tillväga om du vill utöva dem. 

Fråga: Varför har dataskyddspolicyn uppdaterats?

Svar: Vi går igenom policyn en gång per år och ser till att innehållet är relevant och aktuellt, för att det ska vara tydligt för dig hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Fråga: Vad har ändrats?

Svar: Vi har uppdaterat dataskyddspolicyn för att göra det tydligare hur vi använder dina personuppgifter. Vi har också uppdaterat beskrivningen av våra rutiner och gjort den mer lättläst.

Vi har bland annat ändrat följande: 

  • Förtydligat informationen om kameraövervakning.

  • Förtydligat hur länge vi sparar personuppgifter, dvs. hur länge uppgifterna får lagras.

  • Lagt till fler förtydligande exempel på hur dina personuppgifter behandlas

  • Förbättrat strukturen och utformat information på ett mer lättillgängligt sätt (sk. legal design).

Om oss