2023-04-14 10:49

Vinkla affärsstrategin för ett starkt och lönsamt bolag

Nya tider kräver nya strategier. Att driva ett lönsamt scaleupbolag har på senare tid blivit allt viktigare och samtidigt svårare. Men navigerar ni rätt och tar tillvara på möjligheter och skruvar på affärsstrategin kan man bygga ett både starkt och lönsamt bolag, trots en skakig ekonomi. Fabian Erici, Norrsken VC, Maria Smith, Nordea Startup & Growth, och Simon Afeworki, Natural Cykles, delar här med sig av sina tankar och tips.
Fabian Erici, Norrsken VC, Maria Smith, Nordea, och Simon Afeworki, Natural Cycles.
Fabian Erici, Norrsken VC, Maria Smith, Nordea, och Simon Afeworki, Natural Cycles.

När spelplanen ritas om och en bevisad lönsamhet är så gott som avgörande för att lyckas driva ditt bolag framgångsrikt, behövs ofta nya grepp. Enligt Maria Smith, Growth Banker på Nordea Startup & Growth, är det mest grundläggande för de bolag som lyckats bra i det nya ekonomiska klimatet att de är agila.

 - Bolag som inte har anpassat sig, och fortfarande agerar som i det ekonomiska klimat vi hade 2021, lever betydligt farligare än de som varit snabbfotade och vinklat strategin mot lönsamhet. De bolag som fortsätter satsa på tillväxt måste göra extremt genomtänkta val.

Nycklarna för att få in kapital

Tillgången till kapital har under en tid stramats åt alltmer från både bankers och investerares håll, och hos bolag som söker kapital tittar man noggrant på kassaflöde och tillgångar. Fabian Erici, Investment Manager på Norrsken VC, understryker vikten av att kunna visa på en tydlig plan för hur pengarna ska användas för den som behöver ta in kapital.

 - Utöver att din affärsidé ska vara hållbar på sikt behöver du kunna visa på en hållbar lönsamhet i din affärsstrategi. När vi tittade på bolag för ett år sedan ville vi se att det fanns pengar som bar under 12–18 månader. Nu vill vi att bolagen ska ha täckning för minst 24 månader innan de eventuellt behöver ta in kapital igen.

Vi ser att bolag med diversifierade team tenderar att lyckas extra bra.

Maria Smith, Startup & Growth Nordea.

Att ha en affärsidé som bidrar till våra gemensamma miljö- och hållbarhetsmål och som verkligen löser reella problem menar Maria Smith också är av stor vikt. Så även sammansättningen av teamet och organisationen.

 - Vi ser att bolag med diversifierade team tenderar att lyckas extra bra, så det finns en stor fördel i att tänka mångfald i organisationen. Det är en styrka att ha olika erfarenheter och perspektiv för att hitta de bästa vägarna framåt och kunna ta välgrundade beslut. 

Femtechbolagets väg till tillväxt

Att ha en plan för vilka spår man i ett bolag ska satsa på är såklart avgörande för att veta vart man ska. Men enligt Simon Afeworki, VP Finance på femtechbolaget Natural Cycles, är det lika viktigt att belysa vad man inte ska satsa på.

 - Det behövs en tydlighet i båda delarna i kombination med ett stadigt öra mot rälsen för att alla i teamet ska kanalisera sitt fokus rätt och i samma riktning. 

Just nu säger vi nej till mycket för att behålla fokus på det som är viktigast.

Simon Afeworki, VP Finance, Natural Cycles,

Natural Cycles, som tillhandahåller en digital preventivmedelsapp, växte 50 procent under 2022 och har siktet inställt på fortsatt tillväxt under det kommande året. Bolaget framhåller att fina unit economics – alltså nyckeltal per användare – i kombination med fokus på kärnprodukten samt strategiska partnerskap har bidragit till att Natural Cycles lyckats resa kapital i dessa tider.

 - Vi har valt att inte göra några omvälvande förändringar i dessa tider. Vår plattform kan användas till mycket mer än vad den används till i dagsläget och vi ser många potentiella intäktsströmmar, men just nu säger vi nej till mycket för att behålla fokus på det som är viktigast: mervärde för våra användare. En nyckel i detta har varit strategiska partnerskap. Vi lanserade i somras ett samarbete med finska Oura och gick nyligen ut med nyheten om att Samsung har gått in med både kapital och i Natural Cycles produkterbjudande, säger Simon Afeworki.

Har ni råd att vara modiga?

Maria Smith menar att det finns otroligt många fina bolag som idag kan vinna mycket på partnerskap eller att helt slå sig ihop med andra.

 - Vi har sett många goda exempel på det den senaste tiden, både hos bolag som utsatts för större påfrestningar nu i det tuffare ekonomiska klimatet, och även hos de som trots rådande klimat vill satsa på tillväxt. Under en lågkonjunktur är kreativitet en viktig styrka. Det kan handla om att hitta nya vertikaler i sin produkt eller sitt erbjudande, eller genom olika typer av partnerskap.

Har ni lyxen att kunna satsa och expandera utan för stor risk – gör det.

Fabian Erici, Norrsken VC.

Hur modig man bör vara i dessa tider avgörs av flera faktorer. Enligt Fabian Erici bör ni ställa er frågan om ni har råd att vara modiga.

 - Har ni lyxen att kunna satsa och expandera utan för stor risk – gör det. Då finns mycket att vinna.

Att ha koll på den internationella marknaden kan också vara en god idé om ni har expansionsplaner menar Maria Smith.

 - Om ni har en skalbar produkt och det finns användare som har behov av det ni gör globalt – kör! I rådande tider bör man vara medvetet och klokt modig, säger hon avslutningsvis.

6 sätt att stärka affärsmodellen inför goda tider

1. Se över nyckeltalen, för att under bättre tider kunna skala mer hållbart. Tex prioritera lönsamhet framför tillväxttal. 
2. Satsa på kärnprodukten. Se till att du har en underliggande lönsamhet i kärnaffären och spreta inte.
3. Stärk upp med relevanta partnerskap.
4. Täck upp era nedsidor.
5. Se till att bygga ett diversifierat team och att er produkt verkligen löser ett problem.
6. Optimera finansieringen, där Natural Cycles tar lån för korta investeringar och riskkapital för längre.