2023-03-21 11:25

Volontärdag kopplade samman ukrainska talanger och arbetsmarknaden

Nordea gjorde gemensam sak med PwC, Beredskapslyftet och Ukrainian Professional Support Center (UPSC) och skapade en volontärdag med syfte att hjälpa ukrainska talanger att få kontakt med svenska arbetsgivare. Redan några dagar senare hade jobbmöjligheter förmedlats.
Volontärdag at Nordea
Kajsa Boqvist, Head of Tax PwC, en av dagens två initiativtagare, Martin A. Persson, Nordeas Head of Large Corporates and Institutions med moderator Anastasiia Klonova från Beredskapslyftet.

Ungefär 60 medarbetare från både Nordea och PwC samlades den 13 mars för att ta del av hur Beredskapslyftet och UPSC arbetar och nätverka med cirka 20 arbetssökande från Ukraina. Därefter tog deltagarna från Nordea och PwC kontakt med lämpliga företag och individer i sina egna nätverk och öppnade dörren för en kontakt från UPSC. Målet med dagen var att generera så många jobb som möjligt.

Mobiliserar resurser

Organisationen Beredskapslyftet arbetar med att mobilisera resurser från näringslivet för att stötta samhället vid kriser. UPSC är ett av flera initiativ som Beredskapslyftet inlett, och kompetensmatchar nyanlända ukrainare som flytt kriget med behov hos svenska arbetsgivare.

 

Fler än 20 000 ukrainska talanger har under de senaste året kommit till Sverige, 80% av dem är kvinnor som inte sällan kommit tillsammans med sina barn. Hälften talar bra engelska, 80% har högre utbildning och 70% har påbörjat utbildning i svenska. De allra flesta söker jobb och vill försörja sig medan de är i Sverige. UPSC:s databas, med närmare 3 000 kandidatcv bland annat inom vård och omsorg, försäljning, besöksnäring och utbildning, gör det möjligt att matcha ukrainare med jobb. Ett samarbete som volontärdagen med Nordea och PwC, där medarbetarna bidrar genom att öppna upp dörrar för UPSC, underlättar den processen.

Martin A. Persson, chef för Large Corporates & Institutions Nordea, beskriver bakgrunden till Nordeas engagemang:

”Idag befinner sig 14 miljoner ukrainare utanför landets gränser, bland annat i Sverige. De flesta är kvinnor som ofta kommit hit tillsammans med sina barn. De behöver arbete. Vi har ett nätverk som spänner alla delar av svenskt näringsliv och kan hjälpa till genom att öppna upp dörren för UPSC. Jag är stolt över att Nordea får stötta UPSC och glad att vi fick genomföra denna volontärdag tillsammans med PwC som delar vårt engagemang i den här frågan”.

 

Stöttar samhället

  • Beredskapslyftet startades under pandemin och mobiliserar resurser från näringslivet för att stötta samhället vid kriser.
  • Beredskapslyftet har inlett ett antal insatser sedan starten 2020, bland dem UPSC.
  • UPSC kompetensmatchar nyanlända ukrainare med behov hos svenska arbetsgivare.
  • UPSC har en databas med 3 000 registrerade CV:n med kompetens inom framförallt service, vård och omsorg, administration, ekonomi och IT.
  • UPSC har redan hjälpt över 200 ukrainare få jobb i Sverige.

Delar med oss

Alla medarbetare i Nordea har två arbetsdagar varje år till volontärarbete inom aktiviteter som främjar finansiella kunskaper, entreprenörskap och situationen för nyanlända i Sverige.

Läs mer om våra volontärprogram
Värderingar
Karriär