Regionala Utsikter

 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Se webbinariet med vår chefsanalytiker

Under sändningen ger Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector sin och Nordeas syn på vad som väntar det kommande året.

 

 

 

Läs mer om de tidigare rapporterna

Stockholm lägst tillväxt i Sverige

Återhämtningen går långsamt i Stockholm, medan de nordligaste och sydligaste delarna av Sverige redan är tillbaka. Stockholm väntas få rikets lägsta tillväxt 2021 vilket förstärker utflyttningen från huvudstaden. Bostadsmarknaden i storstäderna blir dessutom allt mer otillgänglig för unga.

Läs mer

Lägre arbetslöshet än innan pandemin i vartannat län

Alla regioner lämnar coronakrisen bakom sig i år. I hälften av länen är arbetslösheten redan lägre än innan pandemin och fler väntas följa efter. Samtidigt påverkar bristen på insatsvaror de industritunga regionerna. 

Läs mer
 

Regionerna

Västsverige (Västra Götalands och Hallands län)
Sydsverige (Skåne och Blekinge län)
Småland och öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län)
Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)
Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) 
Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län)
Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län)