Bolagsordning

Bolagsordning är det dokument som aktieägarna fastställer på bolagsstämman såsom det övergripande regelverket för bolaget. Aktiebolagslagen ställer vissa minimikrav på vad som skall ingå i en bolagsordning. Ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämma i enlighet med svensk lag och ändringarna måste godkännas av Finansinspektionen.

Nordeas nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 24 mars 2011. Här hittar du bolagsordningen.

Uppdaterad: Februari 2017