Struktur för bolagsstyrning

President and CEO The Board Audit Committee The Board Risk Committee The Board Remuneration Committee Board Operations and Compliance Committee External audit Internal audit Group Risk management and Compliance Shareholders in General meeting Shareholders’ Nomination Board
Infograpic of Nordea Corporate Governance structure

Corporate Governance structure - Infograpics Schema December 2019

Styrning och kontroll av Nordea fördelas mellan aktieägarna (på bolagsstämman), styrelsen och verkställande direktören tillika koncernchefen i enlighet med reglerna i det externa ramverket, bolagsordningen och de interna instruktioner som fastställts av styrelsen.

Bilden ovan sammanfattar hur styrning och kontroll är organiserad i Nordea.

För att få reda på mer om de olika delarna i strukturen, klicka på den länk till höger du är intresserad av och få en närmare beskrivning av funktionen i fråga. För att återvända till denna sida, använd bakåt-knappen i din webbläsare.