Möten och närvaro 2016

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen och dess utskott liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro.


StyrelseRevisions-utskottetRiskutskottetKompensations-utskottet
Antal sammanträden19 (5)10 (1)6(0)9(3)

Närvaro vid sammanträden:
Valda vid årsstämman
Björn Wahlroos 1)19--9
Marie Ehrling 2)19--9
Tom Knutzen
1910--
Robin Lawther
19-6-
Lars G Nordström
18-6-
Sarah Russell
1910--
Silvija Seres
1910--
Kari Stadigh
19-6-
Birger Steen 3)
19-4-
Utsedda av arbetstagarnaLars Oddestad 4) (suppleant 1 nov 2015-30 apr 2016)
15---
Toni H. Madsen (suppleant 1 maj 2016-31 okt 2016)
19---
Kari Ahola (suppleant 1 nov 2016-30 apr 2017)18---
Hans Christian Riise
19---
Gerhard Olsson 5)4---

1) Ordförande från årsstämman 2011.
2) Vice ordförande från årsstämman 2011.
3) Utskottsmedlem från årsstämman 2016.
4) Styrelseledamot till 30 sept. 2016.
5) Styrelseledamot från 1 okt. 2016.

Källa: Årsredovisning 2016