Möten och närvaro 2019

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen i Nordea Bank Abp och dess kommittéer under 2019 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten:

Styrelseledamöternas närvaro och oberoendeStyrelsen Revisions-kommittén   
Risk-kommittén    
Ersättnings- kommittén    
Drifts- och hållbarhets-kommittén [1]
Antal möten (varav per capsulam)16 (5)10 (1)10(2)11 (3)8(0)
Valda av bolagsstämma

Torbjörn Magnusson (ordförande sedan den 28 mars 2019)

     16       10---7---
Kari Jordan (vice ordförande och styrelseledamot sedan den 28 mars 2019)12------6---
Nigel Hinshelwood16---10---8
Maria Varsellona13---7---2
Birger Steen15---6---7
Sarah Russell1610---------
Robin Lawther15------11---
Pernille Erenbjerg169------6
Petra van Hoeken (styrelseledamot sedan den 28 mars 2019)1266------
John Maltby (styrelseledamot sedan den 28 mars 2019)12---6---6
Björn Wahlroos (ordförande fram till den 28 mars 2019)3------4---
Lars G. Nordström (styrelseledamot fram till den 28 mars 2019)3---3------
Silvija Seres (styrelseledamot fram till den 28 mars 2019)2---2------
Utsedda av arbetstagarna

Kari Ahola (suppleant)12------------
Dorrit Groth Brandt16------------
Gerhard Olsson16------11---
Hans Christian Riise16------------

1) Den 28 mars 2019 beslutade styrelsen att flytta uppgifter rörande regelefterlevnad, som tidigare låg inom drifts- och regelefterlevnadskommittén, till riskkommittén för att på så sätt ha en gemensam styrelsekommitté för ärenden som rör den andra försvarslinjen. För att spegla den här förändringen bytte drifts- och regelefterlevnadskommittén namn till driftskommittén. I december 2019 beslutade sedan styrelsen att byta namn på driftskommittén till drifts- och hållbarhetskommittén.

Källa: Nordea Bank Abp:s Årsredovisning 2019