Möten och närvaro

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen och dess utskott liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro.


StyrelseRevisions-utskottetRiskutskottetKompensations-utskottet
Antal sammanträden15 (2)1068

Närvaro vid sammanträden:
Valda vid årsstämman
Björn Wahlroos 1)15--8
Marie Ehrling 2)10--8
Elisabeth Grieg12--
Tom Knutzen1510--
Robin Lawther15-6-
Lars G Nordström14-5-
Sarah Russel1410--
Silvija Seres117--
Kari Stadigh15-6-
Birger Steen11---
Utsedda av arbetstagarna
Kari Ahola (suppleant 1 nov 14 - 30 apr 15)15---
Toni H. Madsen15---
Lars Oddestad (suppleant 1 nov 15 - 30 apr 16)15---
Hans Christian Riise (suppleant 1 maj 15 - 31 okt 15)15---

1) Ordförande från årsstämman 2011.
2) Vice ordförande från årsstämman 2011.
3) Styrelseledamot och utskottsmedlem till årsstämman 2015.
4) Styrelseledamot och utskottsmedlem från årsstämman 2015.
5) Styrelseledamot från årsstämman 2015.

Källa: Årsredovisning 2015