Möten och närvaro 2017

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen och dess utskott liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro.

 

StyrelseRevisionsutskottRiskutskottKompensationsutskott
 Drifts-
och
regelefterlevnadsutskott
 Oberoende i förhållande till bolaget[1] Oberoende i förhållande till stora aktieägare[1]

Antal möten (Varav per capsulam)

16 (4)

11(1)

8 (1)

9 (1)

5 (0)

Valda vid årsstämman

 

 

 

 

 

Björn Wahlroos[2]

15

---

---

9

---

Ja

Nej

Marie Ehrling[3]

4

---

---

3

---

Ja

Ja

Lars G Nordström[4]

16

---

8

---

---

Ja

Ja

Pernille Erenbjerg[5]

11

6

---

---

---

Ja

Ja

Tom Knutzen[6]

4

3

---

---

---

Ja

Ja

Robin Lawther

16

---

2

6

---

Ja

Ja

Sarah Russell

16

10

---

---

---

Ja

Ja

Silvija Seres

16

3

6

---

---

Ja

Ja

Kari Stadigh

15

---

8

---

---

Ja

Nej

Birger Steen

16

---

2

---

5

Ja

Ja

Maria Varsellona[7]

12

---

---

---

5

Ja

Ja

Lars Wollung[8]

11

---

---

---

5

Ja  

Utsedda av medarbetarna

 

 

 

 

 

Toni H Madsen

16

---

---

---

---

Nej

Ja

Kari Ahola (deputy 1 Nov 2016-30 April 2017)

15

---

---

---

---

Nej

Ja

Hans Christian Riise

(deputy 1 May 2017-31 Oct 2017)

16

---

---

---

---

Nej

Ja

Gerhard Olsson

(deputy 1 Nov 2017–30 April 2018)

16

---

---

---

---

Nej

Ja

1) För ytterligare information, se avsnitt ”Styrelsens oberoende” på sidan 60.
2) Ordförande sedan årsstämman 2011.
3) Styrelseledamot, vice ordförande och utskottsledamot fram till årsstämman 2017.
4) Vice ordförande sedan årsstämman 2017.
5) Styrelse- och utskottsledamot sedan årsstämman 2017.
6) Styrelse- och utskottsledamot fram till årsstämman 2017
7) Styrelse- och utskottsledamot sedan årsstämman 2017.
8) Styrelse- och utskottsledamot sedan årsstämman 2017.