Möten och närvaro 2018

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen i Nordea Bank Abp samt i dess föregångare Nordea Bank AB (publ) och dess kommittéer under 2018 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten.

Styrelseledamöternas närvaro och oberoendeStyrelsen i Nordea Bank AB (publ)Styrelsen I Nordea Bank AbpRevisions-kommittén [1]  
Risk-kommittén [1]  
Ersättnings- kommittén [1]  
Drifts- och regelefterlevnads-kommittén [1]
Antal möten (varav per capsulam)13 (4)10 (6)12 (3)8 (0)11 (3)9 (0)
Valda av bolagsstämma
Björn Wahlroos[2]1310------11---
Nigel Hinshelwood[3]95---6---7
Lars G Nordström[4]1310---8------
Pernille Erenbjerg11912---------
Kari Stadigh[5]33---2------
Robin Lawther1310------11---
Sarah Russell131012---------
Silvija Seres1310---7------
Torbjörn Magnusson[6]958---------
Lars Wollung[7]33---------2
Birger Steen1210---------9
Maria Varsellona129---------9
Utsedda av arbetstagarna
Dorrit Groth Brandt[8]92------------
Kari Ahola (deputy until 28 March 2019)134------------
Hans Christian Riise134------------
Gerhard Olsson134------3---
Toni Madsen[9]31------------


[1] 
Avser de totala antalet möten under 2018, oavsett om dessa hållits i Nordea Bank Abp efter flytten av huvudkontorets säte eller i Nordea Bank AB (publ) innan flytten av säte.

[2] Ordförande sedan årsstämman 2011. Denna tidpunkt avser när Björn Wahlroos blev styrelseordförande i Nordeakoncernens moderbolag, oavsett om det är Nordea Bank Abp eller Nordea Bank AB (publ).

[3] Styrelse- och kommittéledamot sedan årsstämman 2018 i Nordea Bank AB (publ).

[4] Vice ordförande sedan årsstämman 2017. Denna tidpunkt avser när Lars G Nordström blev vice styrelseordförande i Nordeakoncernens moderbolag, oavsett om det är Nordea Bank Abp eller Nordea Bank AB (publ).

[5] Styrelse- och kommittéledamot fram till årsstämman 2018 i Nordea Bank AB (publ).

[6] Se fotnot 3.

[7] Se fotnot 5.

[8] Arbetstagarrepresentant från årsstämman 2018 i Nordea Bank AB (publ).

[9] Arbetstagarrepresentant fram till årsstämman 2018 i Nordea Bank AB (publ).

Källa: Nordea Bank AB:s (publ) Årsredovisning 2017 (pdf, 3 MB)