Möten och närvaro 2020

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen i Nordea Bank Abp och dess kommittéer under 2020 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten:

Styrelseledamöternas närvaro och oberoendeStyrelsen Revisions-kommittén   
Risk-kommittén    
Ersättnings- kommittén    
Drifts- och hållbarhets-kommittén 
Antal möten (varav per capsulam)16 (6)10 (0)12(0)12 (4)8(0)
Valda av bolagsstämma

Torbjörn Magnusson (ordförande)

     16       4---12---
Kari Jordan (vice ordförande)15------11---
Nigel Hinshelwood16---12---8
Maria Varsellona (styrelseledamot fram till den 28 maj 2020)9---3------
Birger Steen16---11---8
Sarah Russell1610---------
Robin Lawther16------12---
Pernille Erenbjerg1610------8
Petra van Hoeken 161012------
John Maltby 16---12---8
Jonas Synnergren (styrelseledamot sedan 28 maj 2020)76------5
Utsedda av arbetstagarna

Kari Ahola 14------------
Dorrit Groth Brandt16------------
Gerhard Olsson16------12---
Hans Christian Riise (suppleant)16------------
Källa: Nordea Bank Abp:s Årsredovisning 2020