Oberoende

Nordea följer tillämpliga krav avseende styrelsens oberoende i enlighet med finska lagar och bestämmelser samt i enlighet med  Finsk kod för bolagsstyrning (Koden).

Styrelsen anser att samtliga ledamöter valda av bolagsstämman, med följande undantag, har bedömts vara oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp samt från dess betydande aktieägare.

- Torbjörn Magnusson är beroende i förhållande till Nordea Bank Abp:s betydande aktieägare. Torbjörn Magnusson är anställd av Sampokoncernen och Sampo plc äger mer än tio procent av samtliga aktier i Nordea Bank Abp; och

- samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanten som utsetts av de anställda är anställda av Nordeakoncernen och är därför beroende i förhållande till Nordea Bank Abp.

Ingen av de styrelseledamöter som har valts av aktieägarna är anställda av eller arbetar i en operativ funktion i Nordea Bank Abp.

Uppdaterad: Mars 2019

Tabellen visar de enskilda styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp samt dess betydande aktieägare.

StyrelseledamöterOberoende i förhållande till Nordea Bank Abp
Oberoende i förhållande till
betydande aktieägare
Valda av aktieägarna
Torbjörn Magnusson, ordförandeJaNej
Kari Jordan, vice ordförandeJaJa
Pernille ErenbjergJaJa
Nigel HinshelwoodJaJa
Robin Lawther
JaJa
John MaltbyJaJa
Sarah Russell
JaJa
Petra van Hoeken 
JaJa
Birger Steen
JaJa
Maria Varsellona
JaJa
Appointed by employees*
Kari AholaNejJa
Dorrit Groth BrandtNejJa
Gerhard OlssonNejJa
Hans Christian RiiseNejJa

* En av de av arbetstagarna utsedda ledamöterna är suppleant i styrelsen. Vem det är ändras en gång per år enligt ett roterande schema.

Uppdaterad: Mars 2019