Oberoende


Nordea följer tillämpliga regler avseende styrelsens oberoende. Valberedningen konstaterar att samtliga styrelseledamöter valda av aktieägarna är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Samtliga styrelseledamöter valda av aktieägarna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, med undantag för Björn Wahlroos och Torbjörn Magnusson. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Torbjörn Magnusson är medlem i Group Executive Committee i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Därmed överstiger antalet styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare minimikravet.

Ingen stämmovald styrelseledamot är anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten som har utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen och därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.

Uppdaterad: Mars 2018

Tabellen visar de enskilda styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt dess större aktieägare i enlighet med valberedningens bedömning.

StyrelseledamöterOberoende i förhållande till
bolaget och dess ledning
Oberoende i förhållande till
större aktieägare
Valda av årsstämman
Björn Wahlroos, ordförandeJaNej
Lars G Nordström, vice ordförandeJaJa
Pernille ErenbjergJaJa
Nigel HinshelwoodJaJa
Robin Lawther
JaJa
Torbjörn MagnussonJaNej
Sarah Russell
JaJa
Silvija Seres
JaJa
Birger Steen
JaJa
Maria Varsellona
JaJa
Appointed by employees*
Kari AholaNejJa
Dorrit Groth BrandtNejJa
Gerhard OlssonNejJa
Hans Christian RiiseNejJa

* En av de av arbetstagarna utsedda ledamöterna är suppleant i styrelsen. Vem det är ändras varje halvår enligt ett roterande schema.

Uppdaterad: Mars 2018