Styrelsens ledamöter

Dessutom har följande styrelseledamöter utsetts av arbetstagarorganisationerna, varav en i taget är suppleant:

» Kari Ahola   

» Dorrit Groth Brandt

» Gerhard Olsson

» Hans Christian Riise