Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av följande ledamöter som valts av aktieägarna vid årsstämman 2016:

>> Björn Wahlroos, ordförande

>> Marie Ehrling, vice ordförande

>> Tom Knutzen

>> Robin Lawther

>> Lars G Nordström

>> Sarah Russell

>> Silvija Seres

>> Kari Stadigh

>> Birger Steen

Dessutom har följande styrelseledamöter utsetts av arbetstagarorganisationerna, varav en i taget är suppleant:

  • Hans Christian Riise 
  • Kari Ahola (suppleant till den 30 april 2017)
  • Toni H. Madsen 
  • Gerhard Olsson

Ekonomie doktor 1979.
Styrelseledamot sedan 2008 och ordförande sedan 2011.
Född 1952.
Nationalitet: Finländare.

Styrelseordförande
i Sampo Abp och UPM-Kymmene Oyj.

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Hanken (Svenska handelshögskolan).
Styrelseledamot i ett flertal stiftelser, bl a Näringslivets Delegation EVA/ETLA och Mannerheim-stiftelsen.
Tidligare befattningar
PeriodBefattning
2001-2009Verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp
2005-2007Styrelseordförande i Sampo Bank Abp
1998-2000Ordförande och verkställande direktör i Mandatum Bank Abp
1992-1997Verkställande direktör i Mandatum & Co Ab
1974-1985Flertal akademiska uppdrag, bl.a. professor i nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan samt biträdande professor vid Brown University och Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University 

 

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner

Civilekonom.
Styrelseledamot sedan 2007 och vice ordförande sedan 2011.
Född 1955.
Nationalitet: Svenska. 

Styrelseordförande i Telia Company AB (publ) och Securitas AB (publ). 

Vice styrelseordförande i Axel Johnson AB.   

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Handelshögskolans Advisory Board.
Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Tidligare befattningar:
PeriodBefattning
2003 - 2006Verkställande direktör i TeliaSonera Sverige AB
1982 - 2002Vice koncernchef i SAS, chef för SAS Airline och andra ledande befattningar inom SAS
1980 - 1982Informationssekreterare vid Finansdepartementet
1979 - 1980Informationssekreterare vid Utbildningsdepartementet
1977 - 1979Finansanalytiker vid Fjärde AP-fonden

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner

Civilekonom
Styrelseledamot sedan 2007.
Född 1962.
Nationalitet: Dansk

Verkställande direktör i Jungbunzlauer Suisse AG och styrelseordförande i flera koncernföretag. 
Styrelseledamot i FLSmidth & Co A/S.
Tidigare befattningar
PeriodeBefattning

2006 - 2011

Verkställande direktör i Danisco A/S

2000 - 2006

Verkställande direktör i  NKT Holding A/S

1996 - 2000

Finansdirektör i NKT Holding A/S

1988 - 1996

Flertal befattningar inom Niro A/S

1985 - 1988

Flertal befattningar inom Fællesbanken

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner

Bachelor Honours (ekonomi) and magisterexamen (redovisning och finansiering). 

Styrelseledamot sedan 2014.
Född 1961.
Nationalitet: Amerikanska och brittiska.

Styrelseledamot i Oras Invest Oy.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i UK Government Investments Limited.

Tidigare befattningar

PeriodBefattning
1985 - 2012Flertal befattningar inom J.P. Morgan
   2011 - 2012Chef, Wealth Management for Southeast, USA
   2007 - 2011Chef, Nordics Investment Bank, UK
   2005 - 2007Chef, Mergers & Acquisitions Execution, European Financial Institutions, UK
   2003 - 2005Chef, Commercial Banking Group, UK
   1994 - 2005Managing Director, Financial Institutions Investment Banking, UK
   1990-1994Vice President, Mergers & Acquisitions, UK
   1985 - 1990International Capital Markets, USA

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner

Juridikstudier vid Uppsala universitet.
Styrelseledamot sedan 2003.
Född 1943.
Nationalitet: Svensk. 

Styrelseordförande i Vattenfall AB. 
Styrelseledamot i Viking Line Abp. 

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Finsk-Svenska Handelskammaren.
Styrelseledamot i Svensk-Amerikanska Handelskammaren och SNS - Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle.
Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Finsk honorärkonsul i Sverige.
Tidigare befattningar
PeriodBefattning
2008 - 2011

Verkställande direktör och koncernchef i Posten Norden AB

2006 - 2010

Styrelseledamot i TeliaSonera AB

2005 - 2009

Styrelseordförande i Kungliga Operan

2002 - 2007

Verkställande direktör och koncernchef i Nordea Bank AB

1993 - 2002

Flertal chefsbefattningar inom Nordeakoncernen

1970 - 1993

Flertal befattningar inom Skandinaviska Enskilda Banken (vice verkställande direktör från 1989)

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner

Magisterexamen i tillämpad ekonomi och finans.
Styrelseledamot sedan 2010.
Född 1962.
Nationalitet: Australiska.

Verkställande direktör i Aegon Asset Management Holdings NV och styrelseledamot i ett flertal andra koncernföretag.
Vice ordförande i supervisory board i La Banque Postale Asset Management SA

Andra uppdrag:

Medlem i supervisory board i Nederlandse Investeringsinstelling NV

Tidigare befattningar:

Period    Befattning
1994 - 2008Flertal befattningar inom ABN AMRO
   2006 - 2008Senior Executive Vice President och CEO i ABN AMRO Asset Management Holdings NV
   2004 - 2005Managing Director och CFO i Wholesale Clients Business Unit
   2002 - 2004Global chef för Financial Markets Research och Financial Markets Infrastructure Support samt medlem i Financial Markets Executive Committee
   2000 - 2002Business Manager to Senior Executive Vice President, Global Financial Markets
   1998 - 2000Director, chef för Corporate Sales, Australien och Nya Zealand
   1997 - 1998Director, chef för Commodities i Sydney
   1994 - 1997Associate Director och Director, Treasury Sales i Sydney
1981 - 1994Flertal befattningar inom Financial Markets i Toronto Dominion Australia Ltd

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner

MBA, fil.dr (matematik) och magisterexamen (datateknik).
Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1970.
Nationalitet: Norska.

Styrelseledamot i Enoro Holding AS, Academedia AB, Syncron AB och Eidsiva Energi AS.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Norsk rikskringkasting AS (NRK), Oslo Business Region AS, Simula Research Laboratory AS, Transparency International Norge, Seema AS och Kavlifonden (No Kavlifondet). 

Ordförande i Polyteknisk Forening.

Medlem i Bedriftsforsamlingen och i Nomineringskommittén i Telenor ASA.

Tidigare befattningar:

PeriodBefattning
2011-2015Verkställande direktör i TechnoRocks AS
2008-2011Director of Business Management i Microsoft Development Center, Norge
2004-2008Vice President för Services Strategic Development, Product Marketing and Strategic Development at Fast Search & Transfer ASA
1997-2003Prize Fellow, handledare och föreläsare vid University of Oxford, the UK
2003Gästforskare vid Chinese Academy of Sciences in Beijing, China
2002Biträdande professor och programansvarig vid Manager at Dar Al Hekma University in Jeddah, Saudi Arabia
1999Gästforskare vid DEC/Compaq Systems Research Center in Palo Alto, USA
1996-1997Forskare vid Norsk Regnesentral
1996-1996IT-utvecklare i Skrivervik Data

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner

Diplomingenjör och civilekonom.
Styrelseledamot sedan 2010.
Född 1955.
Nationalitet: Finländare.

Verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp.
Styrelseordförande i If Skadeförsäkring Holding AB (publ) och Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.
Styrelseledamot i Nokia Corporation och Waypoint Group Holding Ltd.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Finansbranschens Centralförbund Finland och Niilo Helander stiftelsen.

Tidigare befattningar:

PeriodBefattning
2001 - 2009Vice verkställande direktör i Sampo Abp
1999 - 2000Verkställande direktör i Sampo Livförsäkringsaktiebolag
1996 - 1998Verkställande direktör i Nova Livförsäkringsaktiebolag
1991 - 1996Verkställande direktör i Jaakko Pöyry-koncernen
1985 - 1991Verkställande direktör i JP Finance Oy

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner

Civilingenjör (datateknik) och MBA.
Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1966.
Nationalitet: Norsk.

Verkställande direktör i Parallels, Inc. 
Styrelseledamot i Schibsted ASA.

Andra uppdrag:

Medlem av Board of Trustees för Nordic Heritage Museum i Seattle.

Tidigare befattningar:

Period    Befattning
2009 - 2010Vice President inom Worldwide SMB & Distribution i Microsoft Corporation
2004 - 2009General Manager i Microsoft Russia
2002 - 2004General Manager i Microsoft Norge
2000 - 2002Verkställande direktör i Scandinavia Online AB
1996 - 1999Vice President för Business Development i Schibsted ASA
1993 - 1996Konsult i McKinsey & Company
1992 - 1993Oljehandlare och verkställande direktör i Norwegian Oil Trading AS

Aktieinnehav i Nordea: Insiderregister/-transaktioner