Styrelsens ledamöter

Dessutom har följande styrelseledamöter utsetts av arbetstagarorganisationerna, varav en i taget är suppleant:

  • Hans Christian Riise 
  • Kari Ahola (suppleant till den 31 oktober 2018)
  • Dorrit Groth Brandt 
  • Gerhard Olsson 

Ekonomie doktor 1979.
Styrelseledamot sedan 2008 och ordförande sedan 2011.
Född 1952.
Nationalitet: Finländare.

Styrelseordförande
i Sampo Abp och UPM-Kymmene Oyj.

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Hanken (Svenska handelshögskolan).
Styrelseledamot i ett flertal stiftelser, bl a Näringslivets Delegation EVA/ETLA och Mannerheim-stiftelsen.
Tidigare befattningar:
Period    Befattning
2001 - 2009Verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp
2005 - 2007Styrelseordförande i Sampo Bank Abp
1998 - 2000Ordförande och verkställande direktör i Mandatum Bank Abp
1992 - 1997Verkställande direktör i Mandatum & Co Ab
1985 - 1992Flertal befattningar inom Föreningsbanken i Finland, bl a vice verkställande direktör och direktionsmedlem 1989 - 1992
1974 - 1985Flertal akademiska uppdrag, bl.al professor i nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan samt biträdande professor vid Brown University och Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University

Juridikstudier vid Uppsala universitet.
Styrelseledamot sedan 2003 och vice ordförande sedan 2017.
Född 1943.
Nationalitet: Svensk. 

Styrelseordförande i Vattenfall AB. 
Styrelseledamot i Viking Line Abp. 

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Finsk-Svenska Handelskammaren.
Styrelseledamot i Svensk-Amerikanska Handelskammaren och SNS - Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle.
Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Finsk honorärkonsul i Sverige.
Period    Befattning
2008 - 2011Verkställande direktör och koncernchef i Posten Norden AB
2006 - 2010Styrelseledamot i TeliaSonera AB
2005 - 2009Styrelseordförande i Kungliga Operan
2002 - 2007Verkställande direktör och koncernchef i Nordea Bank AB
1993 - 2002Flertal chefsbefattningar inom Nordeakoncernen
1970 - 1993Flertal befattningar inom Skandinaviska Enskilda Banken (vice verkställande direktör från 1989)

Master i ekonomi och auktoriserad revisor. 
Styrelseledamot sedan 2017.  
Född 1967.  
Nationalitet: Danska.

Verkställande direktör i TDC A/S. 
Styrelseledamot i Genmab A/S.

Tidigare befattningar:

PeriodBefattning
2011 - 2015
Group Chief Financial Officer TDC A/S
2003 - 2011
Olika chefsbefattningar TDC A/S
2002 - 2003
Partner Deloitte Touche Tohmatsu
1987 - 2002
Revisor Arthur Andersen

HCIMA-examen i management.
Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1966.
Nationalitet: Britt.

Styrelseledamot i Marks & Spencer Financial Services plc.
Ledamot i Franchise Board i Lloyd's of London.

Tidigare befattningar:

PeriodBefattning
2016 - 2017Chef Storbritannien och vice verkställande direktör HSBC Bank plc
2015 - 2016Group General Manager & Global Head of Operations HSBC Group Holdings
2011 - 2015Group General Manager & Chief Operating Officer Europa, Mellanöstern och Afrika HSBC Group Holdings
2010 - 2011Global Head HSBC Insurance Holdings
2008 - 2010Global Chief Operating Officer HSBC Insurance Holdings
2005 - 2007Head of Programme Management och Business Transformation
2003 - 2005General Manager, Head of Global Banking and Insurance Services Asien Unisys Corporation
2000 - 2003Chief Executive Officer Sydostasien Capgemini
1997 - 2000Parnter Ernst & Young
1996 - 1997   Försäljningschef Australien Sequent Computer Systems
1990 - 1996Chief Operating Officer Asien Policy Management Systems Corporation

Bachelor Honours (ekonomi), and magisterexamen (redovisning och finansiering). 

Styrelseledamot sedan 2014.
Född 1961.
Nationalitet: Amerikanska och brittiska.

Styrelseledamot i Oras Invest Oy.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i UK Government Investments Limited.

Tidigare befattningar

PeriodBefattning
1985 - 2012Flertal befattningar inom J.P. Morgan
2011 - 2012Chef, Wealth Management for Southeast, USA
2007 - 2011Chef, Nordics Investment Bank, UK
2005 - 2007Chef, Mergers & Acquisitions Execution, European Financial Institutions, UK
2003 - 2005Chef, Commercial Banking Group, UK
1994 - 2005Managing Director, Financial Institutions Investment Banking, UK
1990 - 1994Vice President, Mergers & Acquisitions, UK
1985 - 1990International Capital Markets, USA

Teknologie licentiat.
Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1963. 
Nationalitet: Svensk.

Verkställande direktör och koncernchef i If Skadeforsäkring Holding AB (publ).
Styrelseordförande i If Skadeförsäkring AB (publ) och Topdanmark A/S.
Styrelsesdamot i If Skadeförsäkring Holding AB (publ).

Andra uppdrag:

Vice ordförande i Insurane Europe,
Styrelseledamot i If Skadeförsäkring Holding AB (publ).

Tidigare befattningar:

PeriodBefattning
2001 - 2002 
Chef Commercial Business Division If Skadeförsäkring Holding AB (publ)
1999 - 2001  
Chef Commercial Products If Skadeförsäkring Holding AB (publ)
1998 - 1999  
Chef P&C Support och chefaktuarie Försäkringsaktiebolaget Skandia
1996 - 1997 
Chefcontroller Försäkringsaktiebolaget Skandia
1995 - 1996 
Chefaktuarie sakförsäkring Mercantile & General Insurance
1994 - 1995Vice chefaktuarie sakförsäkring Mercantile & General Insurance
1990 - 1993Aktuarie sakförsäkring Skandia International
1988 - 1989IT-konsult Arthur Andersen & Company

Magisterexamen i tillämpad ekonomi och finans.
Styrelseledamot sedan 2010.
Född 1962.
Nationalitet: Australiensiska.

Verkställande direktör i Aegon Asset Management samt styrelseledamot i ett flertal andra koncernföretag inkl. styrelseordförande i Aegon Asset Management Holdings BV och medlem i Management Board i Aegon NV.
Vice ordförande i supervisory board i La Banque Postale Asset Management SA

Andra uppdrag:

Medlem i supervisory board i Nederlandse Investeringsinstelling NV

Styrelseledamot i The American Chamber of Commerce i Nederländerna.

Tidigare befattningar:

Period    Befattning
1994 - 2008Flertal befattningar inom ABN AMRO
2006 - 2008Senior Executive Vice President och CEO i ABN AMRO Asset Management Holdings NV
2004 - 2005Managing Director och CFO i Wholesale Clients Business Unit
2002 - 2004Global chef för Financial Markets Research och Financial Markets Infrastructure Support samt medlem i Financial Markets Executive Committee
2000 - 2002Business Manager to Senior Executive Vice President, Global Financial Markets
1998 - 2000Director, chef för Corporate Sales, Australien och Nya Zealand
1997 - 1998Director, chef för Commodities i Sydney
1994 - 1997Associate Director och Director, Treasury Sales i Sydney
1981 - 1994Flertal befattningar inom Financial Markets i Toronto Dominion Australia Ltd

MBA, fil.dr (matematik) och magisterexamen (datateknik).
Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1970.
Nationalitet: Norska.

Styrelseledamot i Academedia AB, DNV GL Group AS, Olso Börs VPS Holding ASA och Olso Börs ASA.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Norsk rikskringkasting AS (NRK), Stiftelsen Det Norske Veritas, Oslo Business Region AS, Simula Research Laboratory AS och Kavlifonden (No Kavlifondet). 

Styrelseordförande i Polyteknisk Forening.

Medlem i Bedriftsforsamlingen.

Tidigare befattningar:

PeriodBefattning
2011 - 2015Verkställande direktör i TechnoRocks AS
2008 - 2011Director of Business Management i Microsoft Development Center, Norge
2004 - 2008Vice President för Services Strategic Development, Product Marketing and Strategic Development at Fast Search & Transfer ASA
1997 - 2003Prize Fellow, handledare och föreläsare vid University of Oxford, the UK
2003Gästforskare vid Chinese Academy of Sciences in Beijing, China
2002Biträdande professor och programansvarig vid Manager at Dar Al Hekma University in Jeddah, Saudi Arabia
1999Gästforskare vid DEC/Compaq Systems Research Center in Palo Alto, USA
1996 - 1997Forskare vid Norsk Regnesentral
1994 - 1996IT-utvecklare i Skrivervik Data

Civilingenjör (datateknik) och MBA.
Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1966.
Nationalitet: Norsk.

Styrelseledamot i Schibsted ASA, Skooler AS och Nordic Semiconductor ASA.

Andra uppdrag:

Medlem av Board of Trustees för Nordic Heritage Museum i Seattle.

Tidigare befattningar:

Period    Befattning
2011 - 2016Verkställande direktör i Parallels, Inc
2009 - 2010Vice President inom Worldwide SMB & Distribution i Microsoft Corporation
2004 - 2009General Manager i Microsoft Russia
2002 - 2004General Manager i Microsoft Norge
2000 - 2002Verkställande direktör i Scandinavia Online AS
1996 - 1999Vice President för Business Development i Schibsted ASA
1993 - 1996Konsult i McKinsey & Company
1992 - 1993Oljehandlare och verkställande direktör i Norwegian Oil Trading AS

Juristexamen (Juris Doctor). 
Styrelseledamot sedan 2017.  
Född 1970. 
Medborgarskap: Italienska.

Styrelseledamot i Alcatel-Lucent Shanghai Bell.

Andra uppdrag:

Chefsjurist och medlem av koncernledningen i Nokia Abp.

Tidigare befattningar:

PeriodBefattning
2013 - 2014
Chefsjurist och medlem av koncernledningen Nokia Siemens & Networks
2011 - 2013
Chefsjurist och medlem av Global Leadership Team Tetra Pak, Tetra Laval-koncernen
2009 - 2010 
Chefsjurist och medlem av Global Leadership Team Sidel, Tetra Laval-koncernen
2008 - 2009
Adjungerad professor och föreläsare Università degli Studi di Firenze, Italien
2006 - 2009 
Senior bolagsjurist GE Oil & Gas
2005 - 2006 
Senior bolagsjurist The Hertz Corporation
2001 - 2004
Senior bolagsjurist GE Oil & Gas
1998 - 2001Jurist Pini, Bingham & Partners
1994 - 1998Jurist The Greco Law firm