Vår historia

Vi har förverkligat drömmar i 200 år

Vi har hjälpt våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner i 200 år.

Det är vi stolta över – för när våra kunder lyckas, har vi lyckats.
Gör en tidsresa med oss genom två århundraden i bankens historia.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Våra rötter går tillbaka till 1820

Vårt ”släktträd” med omkring 300 banker omfattar några av de äldsta bankerna i Norden 
De här bankerna var pionjärer när den kommersiella banksektorn växte fram

Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn
Danmark 1820

Wermlandsbanken  
Sverige 1832  

Christiania Kreditkasse  
Norge 1848  

Föreningsbanken i Finland / Suomen Yhdyspankki   
Finland 1862

1800-talet

HC Andersen

1800-talet

H.C. Andersen: från fattigdom till välstånd

Den danska författaren och sagoberättaren H. C. Andersen (1805–1875) är en av våra första kunder. När Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn öppnar 1820 är det ett helt nytt fenomen att spara pengar på banken. De få banker som finns i Norden vid den här tiden riktar sig inte till vanligt folk. Det här ändras när sparkampanjer sprids över hela Europa, inspirerade av idéer om att bekämpa fattigdom genom flit och sparsamhet efter upplysningstiden. Även H.C. Andersen, som föddes fattig, börjar spara. När han dör 1875 har han ett sparkapital motsvarande flera miljoner kronor på banken.

1800-talet

Sprit som säkerhet för lån

I norska Christiania Kreditkasses bestämmelser står att pant som används som säkerhet för lån ska höra till kategorin ”varor som inte lätt förgås”. Så snart banken öppnat sina dörrar 1848 börjar människor ansöka om lån i hopp om att allt från sprit och sill till skor och gjutjärnsvaror ska godkännas som säkerhet. Den första låneansökan lämnas av köpman Evensen, som ställer 3 862 liter vodka, 70 tunnor sill och 6 215 skålpund vitriol som säkerhet. Hans lån beviljas, men bara spriten godkänns som säkerhet. Skomakare Isaachsen har inte samma framgång: hans lån, med skor som säkerhet, får avslag.

Vodka

 • 1900-talet

  Hembesök

  Vid förra sekelskiftet gör kassapersonalen hembesök hos kunder som vill tömma sina sparbössor. Den första finska sparbössan lanseras 1902. Sparbössorna gör succé även i Danmark, Sverige och Norge.

 • 1911

  Första kvinnliga kontorschefen

  1911 blir Esteri Heikinheimo den första kvinnliga kontorschefen på en finsk affärsbank. Så som är vanligt för banker på landsbygden har hon kontoret i sitt eget hus. 1918 öppnar Wermlandsbanken ett kontor i en fabrik – och kontorschefen arbetar deltid på det företaget.

  1st-female
 • 1920-talet

  Moderna arbetsplatser

  Efter första världskriget tar handeln fart igen och kontanter går från hand till hand. Det behövs ett enklare och säkrare sätt att transferera pengar. Postgirot, som sedan blir en del av Nordea, är först ut med att lansera betaltjänster 1925. Själva arbetsplatsen betraktas också som en av de mest moderna i Norden med personalmatsal, solterrass och sjukrum med utbildad personal.

 • 1925

  Mystisk bankchef

  När Kansallis-Osake-Pankkis kontor öppnar i Petsamo 1925 tar det minst 6-7 dagar för posten att nå huvudkontoret i Helsingfors. Det finns inget valv, men den spänstige och rådige bankchefen löser problemet genom att använda ryggsäck. Kunderna undrar ofta varför han alltid har ryggsäcken på sig vartän han går.

  Petsamo
 • 1940-talet

  Banker används som skyddsrum

  Under andra världskriget inrättar personalen på finska Kansallis-Osake-Pankki ett tillfälligt kontor i källaren till ett raserat hus i Fredrikshamn. Trots ständiga luftangrepp betjänas kunderna, oavsett vad som händer. När flyglarmet ljuder tas liggare, arkiv och pengar till pannrummet som också fungerar som skyddsrum för både personal och kunder.

  Hamina
 • 1950-talet

  Bankbussar: hjälper även gravid kvinna till BB

  På 1950-talet är det vanligt med bankbussar på landsbygden där bankkontor saknas. Jämfört med bankkontoren har bankbussarna ett begränsat tjänsteutbud, men en bankbuss gör verkligen något extra: en kund och hans gravida hustru får skjuts till BB.

  Bank-bus
Drive-in

1960-talet

Drive-in-banker: en kortlivad historia

Visste du att det fanns drive-in-banker i Norden redan på 1960-talet? De blir aldrig särskilt populära bland kunderna och försvinner snabbt. Uttagsautomaterna som kom senare blir däremot snabbt populära.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

 • 1964

  Paraplytjänst

  1964 startar norska Christiania Bank og Kreditkasse en paraplytjänst vid sitt huvudkontor. På skylten står det ”Låna när det regnar, lämna tillbaka när solen skiner”. Detta blir så populärt att andra kontor snart erbjuder en liknande service.

  Paraply
FS_1980s

1980-talet

Mobilbanken – i 1980-talsfattning

Mobilbanken används i Finland redan 1986. Kunderna kan via telefon betala sina räkningar och komma åt sina konton. Tjänsten, som kallas KotiSYP, kan till och med användas med de första mobiltelefonerna, och som bildbevis finns den här filmen med en sjöman och en skogsarbetare. Inte undra på att BBC vill presentera tjänsten som en innovation för framtiden i sitt program om pengar. En BBC-journalist reser från London för att testa tjänsten mitt ute på Östersjön. Tjänsten fungerar alldeles utmärkt.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

 • 1984

  Vi öppnar ett bankkontor i Peking

  Beijing
 • 1990-talet

  Resan går österut

  Under 1990-talet etablerar vi oss i länderna öster om Östersjön. Det första kontoret i Estland öppnas i Tallinn 1995. Fyra år senare förvärvar vi Bank Komunalny i den polska staden Gdynia. Samma år blir vi ensam ägare till ett lettisk bank och ett år senare får vi tillåtelse att inleda bankverksamhet i Litauen.

2001

Nordea skapas när dessa fyra nordiska banker går samman

Nordbanken  Unibank
Kreditkassen  Merita

Genom samgåenden blir 300 banker så småningom 80 på 1970-talet och 30 banker på 1980-talet. På 1990-talet återstår bara fyra storbanker. Dessa fyra banker går samman, och från december 2001 bedrivs all verksamhet under varumärket Nordea.
Nordic + ideas = Nordea
Namnet Nordea kommer från en kombination av orden ”Nordic” och ”ideas”. Det ger uttryck för hur vi delar och utvecklar goda nordiska idéer för att skapa högklassiga lösningar utifrån gemensamma nordiska värderingar såsom öppenhet, lika möjligheter och miljöhänsyn.

 • 2001

  Vi öppnar ett kontor i Shanghai som ett komplement till vårt Pekingkontor

  Shanghai
 • 2002

  Nytt ledarskap, förvärv av polsk bank

  Hans Dalborg utses till styrelseordförande och Lars G Nordström blir vd och koncernchef

  Vi förvärvar LG Petro Bank i Polen

 • 2004

  Största internetbanken, förvärv av litauisk bank

  Med fyra miljoner nätbankskunder är Nordea världens största internetbank, mätt i betalningar

  Vi förvärvar Kredyt Bank S.A. i Litauen

 • 2007

  Ny vd, ekvatorprinciperna, rysk verksamhet

  Christian Clausen utses till vd och koncernchef

  Som första bank i Norden börjar Nordea tillämpa ekvatorprinciperna, frivilliga riktlinjer som banker kan använda för att hantera samhälls- och miljöaspekter vid projektfinansiering

  Vi blir ensam ägare till OJSC Nordea Bank i Ryssland och Nordeas varumärke börjar användas i all affärsverksamhet i landet

  CC
 • 2010

  Koncernchefen blir ordförande för europeiska bankföreningen

  Christian Clausen utses i egenskap av representant för Nordea och svenska bankföreningen till ordförande för europeiska bankföreningen

 • 2011

  Ny ordförande, erkännande från internationellt organ

  Björn Wahlroos utses till styrelseordförande

  Rådet för finansiell stabilitet, en nämnd som inrättats av G20-länderna, erkänner Nordea som en av de viktigaste bankerna för världsekonomin. Vi är den enda nordiska banken som får detta erkännande

  Wahlroos
 • 2015

  Ny koncernchef, inkubatorprogrammet Accelerator startar

  Casper von Koskull utses till ny vd och koncernchef och Torsten Hagen Jørgensen utses till ny operativ chef för koncernen och ställföreträdande koncernchef

  Vi startar första omgången av vårt inkubatorprogram Accelerator där små, nystartade teknikföretag med inriktning på finansiella tjänster får möjlighet att snabba på utvecklingen av sina idéer i samarbete med Nordea

  Koskull

2016

Ny digital enhet

Nordea inrättar en ny enhet i banken, Group Digital, som ett led i sin ambition att bli en digital bank.

2016

Ny ledande bank i Baltikum

Nordea och DNB kommer överens om att slå samman sina verksamheter i Estland, Lettland och Litauen, för att därigenom skapa en ledande bank i Baltikum med djupa nordiska rötter.

 • 2017

  Ny bolagsform

  Gränsöverskridande fusioner mellan Nordea Bank AB och dotterbankerna i Danmark, Finland och Norge genomförs för att få en enklare bolagsform som speglar vår nordiska verksamhet på ett bättre sätt

2017

Partnersamarbeten med fintech-företag

Att ta vara på idéer och utveckla innovativa lösningar är ingenting man gör ensam. Därför samarbetar vi med fintech-hubbar i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn

Läs mer (Button)

 • Ny sparapp

  Nordea Liv och Spiff, ett nystartat teknikföretag i Norge, tecknar ett samarbetsavtal för att utveckla en sparapp – med bara några tangenttryckningar kan man lägga undan pengar för en resa, drömboendet eller pensionen

 • Går med i World Economic Forums expertnätverk

  Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea, bjuds in att delta i World Economic Forums expertnätverk. Nätverket består av över 5 000 världsledande experter som ska göra världen bättre genom att påverka den globala dagordningen

 • Utmärkelse för IT-innovationer

  Nordea tilldelas Global Retail Bankers utmärkelse ”Årets IT-innovation” för vårt förenklingsprogram som ingår i vår satsning på att bli en digital bank genom att skapa gemensamma processer, produkter och system

 • Kliver in på den gröna obligationsmarknaden

  Vi emitterar vår första gröna obligation. Det är ett tecken på att vi vill satsa ännu mer på hållbarhet

 • Omregistrering av bankens säte inleds

  Nordeas styrelse beslutar att inleda en omregistrering av moderbolaget från Sverige till Finland. Med sätet i ett land som är med i bankunionen får vi samma regler som våra europeiska konkurrenter. Den dagliga verksamheten påverkas inte, och vi fortsätter att fokusera på att skapa nytta för alla våra kunder.

 • 2018

  Apple Pay and Google Pay

  We started offering all our customers the option of paying contactless with Apple Pay in the summer of 2018. At the end of October we also started offering Google Pay, now catering to the needs of iPhone users and Android-based device users alike.

 • Medlem i bankunionen

  Nordea re-redomilicerar till Finland den 1 oktober 2018. Som medlem av bankunionen lyder vi nu under samma regelverk som våra europeiska konkurrenter. Det nya koncernhuvudkontoret ligger i stadsdelen Vallgård (på finska Vallila) i den finländska huvudstaden Helsingfors. Ändringen av bankens säte innebär ingen påverkan på den dagliga verksamheten i de olika länderna.

  Helsinki
 • .

  Principer för ansvarsfulla banker

  Som enda nordiska bank presenterar Nordea tillsammans med Förenta Nationerna och 27 andra banker i världen, principerna för ansvarsfulla banker vid ett FN-möte i Paris. Principerna ska hjälpa banksektorn att anpassa sig till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.

 • 2019

  Torbjörn Magnusson ny styrelseordförande i Nordea

  Nordea håller den första bolagsstämman i Helsingfors, efter redomiliceringen. Torbjörn Magnusson väljs till ny styrelseordförande sedan Björn Wahlroos meddelat att han inte står till förfogande för omval

 • Frank Vang-Jensen ny koncernchef

  Frank Vang-Jensen utses till ny koncernchef för Nordea den 5  september, sedan Casper von Koskull tidigare under sommaren meddelat att han skulle lämna koncernchefsposten.

  Frank Vang Jensen
 • Nordea skriver under FN:s Principer för Hållbar Bankverksamhet

  Den 22 september är Nordea en av 130 banker som undertecknar de nya Principerna för Hållbar Bankverksamhet. Genom att skriva under förbinder sig bankerna att ta en nyckelroll i arbetet mot en långsiktigt hållbar ekonomi och framtid.

  Principerna är resultatet av ett samarbete mellan runt 30 banker och FN:s Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), som tillkännagavs 2018. Nordea var den enda nordiska banken bland de ursprungliga 30 bankerna.

 • 2020

  Vi firar 200 år av bankverksamhet

  2020 firar vi vårt 200-årsjubileum av att hjälpa kunder att förverkliga sina drömmar och aspirationer. Nordeas första föregångarbank, Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, öppnade den 1 maj 1820.

Hör av dig till oss

sm_Facebook-44x44  sm_twitter-44x44  sm_youtube-44x44  sm_linkedin-44x44

Kontakt oss (Button)