Vår historia

Hans Christian Andersen (1805–1875), den berömde danske poeten och sagoförfattaren, var en av Nordeas allra första kunder.

Vi har djupa nordiska rötter, och under nästan 200 år har vi gjort det möjligt för våra kunder att nå sina mål och uppfylla sina drömmar.  

Vårt släktträd omfattar cirka 300 nordiska banker som grundats från 1820-talet och framåt. På 1990-talet hade vi blivit fyra banker: en vardera i Sverige (Nordbanken), Finland (Merita Bank), Danmark (Unibank) och Norge (Christiania Bank og Kreditkasse).  

2001 utgjorde dessa fyra banker grunden i den nya bankkoncernen Nordea, med visionen att ta de bästa nordiska idéerna in i en enda bank.

2017 förenklade vi vår koncernstruktur genom att göra om våra dotterbanker i Finland, Danmark och Norge till filialer till det svenska moderföretaget, Nordea Bank AB (publ), så att den bättre passar vårt sätt att arbeta. En enklare struktur minskar komplexiteten och gör det möjligt för oss att fokusera på att skapa bästa möjliga kundupplevelser. Ambitionen med den här förändringen är att det ska bli lättare för våra kunder att ha med oss att göra och dra nytta av vår samlade kompetens.

Idag har vi en ledande ställning bland såväl företagskunder och institutionella kunder som privat- och private banking-kunder. Vi är också ledande inom liv- och pensionsförsäkringar i Norden.

Vi har cirka 11 miljoner kunder, 30 000 anställda och 600 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde.