Möten och närvaro 2020

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen i Nordea Bank Abp och dess kommittéer under 2020 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten:

Styrelseledamöternas närvaro

Styrelsen

Revisionskommittéen

Riskkommittéen 

Ersättningskommittéen

Drifts- och hållbarhetskommittéen

Antal möten (varav per capsulam) 16 (6) 10 (0) 12 (0) 12 (4) 8 (0)
Valda av bolagsstämma          
Torbjörn Magnusson (Ordförande) 16 4 --- 12 ---
Kari Jordan (Vice ordförande) 15 --- --- 11 ---
Nigel Hinshelwood 16 --- 12 --- 8
Maria Varsellona (Styrelseledamot till 28 maj 2020) 9 --- 3 --- ---
Birger Steen 16 --- 11 --- 8
Sarah Russell 16 10 --- --- ---
Robin Lawther 16 --- --- 12 ---
Pernille Erenbjerg 16 10 --- --- 8
Petra van Hoeken  16 10 12 --- ---
John Maltby   16 --- 12 --- 8
Jonas Synnergren (Styrelseledamot sedan 28 maj 2020 7 6 --- --- 5
Utsedd av arbetstagarna          
Kari Ahola  14 --- --- --- ---
Dorrit Groth Brandt  16 --- --- --- ---
Gerhard Olsson 16 --- --- 12 ---
Hans Christian Riise (suppleant) 16 --- --- --- ---