Möten och närvaro 2021

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen i Nordea Bank Abp och dess kommittéer under 2021 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten:

Styrelseledamöternas närvaro

Styrelsen

Revisionskommittéen

Riskkommittéen 

Ersättnings- och personalkommittéen

Drifts- och hållbarhetskommittéen

Antal möten (varav per capsulam) 16 (5) 9 (0) 10 (2) 10 (2) 7 (0)
Valda av bolagsstämma          
Torbjörn Magnusson (Ordförande) 14 --- --- 10 ---
Kari Jordan (Vice ordförande) 16 --- --- 9 ---
Nigel Hinshelwood 16 --- 10 --- 7
Claudia Dill (styrelseledamot sedan mars 2021) 11 --- 8 --- 5
Birger Steen 16 --- 10 --- 7
Sarah Russell 16 9 --- 7 ---
Robin Lawther 16 --- --- 10 ---
Pernille Erenbjerg (styrelseledamot fram till mars 2021) 5 2 --- --- 1
Petra van Hoeken  15 9 10 --- ---
John Maltby   16 6 4 --- 6
Jonas Synnergren 16 9 --- --- 7
Utsedd av arbetstagarna          
Kari Ahola  10 --- --- --- ---
Dorrit Groth Brandt (suppleant) 16 --- --- --- ---
Gerhard Olsson 16 --- --- 10 ---
Hans Christian Riise 16 --- --- --- ---
Joanna Koskinen (sedan augusti 2021) 5