Möten och närvaro 2022

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen i Nordea Bank Abp och dess kommittéer under 2022 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten:

Styrelseledamöternas närvaro

Styrelsen

Revisionskommittéen

Riskkommittéen 

Ersättnings- och personalkommittéen

Drifts- och hållbarhetskommittéen

Antal möten (varav per capsulam) 14 (4) 9 (0) 10 (1) 10 (2) 7 (0)
Valda av bolagsstämman          
Stephen Hester (ordförande) (styrelseledamot från mars 2022) 9 --- --- 5 ---
Torbjörn Magnusson (vice ordförande) 13 --- --- 10 ---
Kari Jordan (styrelseledamot fram till mars 2022) 5 --- --- 5 ---
Nigel Hinshelwood (styrelseledamot fram till mars 2022) 5 --- 3 --- 2
Claudia Dill (styrelseledamot fram till mars 2022) 5 --- 3 --- 2
Birger Steen 14 --- 10 --- 7
Sarah Russell (styrelseledamot fram till mars 2022) 5 3 --- 5 ---
Robin Lawther 14 --- --- 10 ---
Arja Talma (styrelseledamot från mars 2022)  9 6 --- --- 5
Petra van Hoeken  14 9 10 --- ---
John Maltby   14 9 6 --- 2
Jonas Synnergren 14 3 --- --- 7
Lene Skole (styrelseledamot från mars 2022) 9 6 --- --- ---
Kjersti Wiklund (styrelseledamot från mars 2022) 9 --- 6 --- 5
Utsedd av arbetstagarna          
Dorrit Groth Brandt (suppleant) 13 --- --- --- ---
Gerhard Olsson 14 --- --- 10 ---
Joanna Koskinen 14 --- --- --- ---
Hans Christian Riise 14 --- --- --- ---