Investeringsbloggen

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Senaste blogginlägg

Visar 5 av 91 resultat

Marknadssyn: Geopolitiska strömningar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om investeringsstrategin och tillgångsallokeringen för juli månad 2019.

Marknadssyn: Titanernas kamp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Så här ser Nordeas investeringsstrateger på hur tillgångar bör allokeras under juni.

Marknadssyn: Stabilare men skört

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger har satt ihop allokeringsstrategin för maj månad 2019.

Marknadssyn: Nya drivkrafter, tack

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordea's chefsstrateg Michael Livijn om allokeringen inom olika tillgångsslag under april 2019.

Marknadssyn: Vila på hanen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Är uppgången vi sett på marknaderna hittills under året långsiktigt hållbar? Läs vad våra investeringsstrateger tycker i Marknadssynen för mars 2019..

Visar 5 av 91 resultat