Arbetslöshet påverkar privatekonomin mest

| 2012-01-20 09:00

Drygt en tredjedel, 35 procent, av svenskarna ser arbetslöshet som det största hotet mot privatekonomin. Samtidigt uppger 42 procent att de skulle kunna behålla sin nuvarande levnadsstandard i sex månader eller mer om de skulle bli arbetslösa. 14 procent vet inte hur länge de skulle klara sig ekonomiskt. Även en skilsmässa eller sjukskrivning är något som skulle påverka privatekonomin hårt.

-    Frågan är om vi tagit reda på vad som händer med vår ekonomi om vi förlorar jobbet. Det är verkligen viktigt att veta vilka ersättningar som utbetalas. Att inte veta någonting om detta skapar onödig ekonomisk osäkerhet, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Kvinnor och män har olika syn på vilka händelser som mest skulle påverka den egna ekonomin. Män känner uppenbarligen ett huvudansvar för ekonomin. 42 procent av dem uppger egen arbetslöshet som det största hotet mot privatekonomin, medan kvinnorna i större utsträckning anser att partnerns arbetslöshet utgör det största hotet.

-   Detta belyser behovet av att man går igenom hushållsekonomin och vem som betalar vad och hur det skulle lösas vid arbetslöshet, säger Ingela Gabrielsson.

För äldre är det andra händelser som är ekonomiska orosmoment. Bland 54-64-åringar skulle partnerns bortgång påverka ekonomin mer än arbetslöshet. Denna åldersgrupp anger också i högre grad att den skulle kunna bibehålla sin levnadsstandard i sex månader eller mer om man blev arbetslös.

-   För denna åldersgrupp är behovet av försäkringsskydd mer påtagligt. Det är på sin plats med en genomgång och kanske komplettering av försäkringsskyddet, säger Ingela Gabrielsson.

I undersökningen har 1000 personer mellan 16-65 år intervjuats.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070-227 24 77
Henrik Edström, presskontakt, 076-117 85 32


Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

www.nordea.com

Documents