Bokslutskommuniké 2011

Regulatoriskt pressmeddelande | 2012-01-24 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
”Vår fokuserade relationsstrategi och plan för det nya normala har levererat högre effektivitet vad gäller kostnader, kapital, likviditet och upplåning. Samtidigt har vi bibehållit en stark intäktsökning och en solid resultatutveckling.

Vi har fler relationskunder än någonsin och rekordstora intäkter för både fjärde kvartalet och helåret 2011. Kostnadsökningen har planats ut och under fjärde kvartalet låg kostnaderna på samma nivå som ett år tidigare.

Positiva kundupplevelser är vår viktigaste värdering och nyckeln till både vår relationsstrategi och starka finansiella resultat i det nya normala. Vår ambition är att mildra effekten på kunderna av de nya bankreglerna och fortsätta att utveckla våra produkter, tjänster och vår rådgivning.

(För en utförligare kommentar, se sidan 2)

Kv4 2011 jämfört med kv3 2011 (helåret 2011 jämfört med 2010):

  • Intäkterna steg 22 % (+ 2 %)
  • Rörelseresultatet steg 40 %* (+ 2 %*)
  • K/I-talet var 49 % (55 %)
  • Kreditförlusterna ökade till 33 punkter från 14 punkter (23 punkter jämfört med 31 punkter)
  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 11,2 %, exklusive övergångsregler (upp från 10,3 %)
  • Avkastning på eget kapital var 12,3 %, en ökning från 8,5%* (11,1 %* resp. 11,5 %)
Nyckeltal, mn euro kv4 2011 kv3 2011 För-
ändr.%
kv4 2010 För-
ändr.%
2011 2010 För-
ändr.%
Räntenetto 1 427 1 379 3 1 365 5 5 456 5 159 6
Summa rörelseintäkter 2 558 2 091 22 2 507 2 9 501 9 334 2
Resultat före kreditförluster 1 292 678 91 1 237 4 4 282 4 518 -5
Kreditförluster -263 -112 135 -166 58 -735 -879 -16
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 33 14 23 23 31
Rörelseresultat 1 029 566 82 1 071 -4 3 547 3 639 -3
Riskjusterat resultat 815 485 68 721 13 2 714 2 622 4
Utspädd vinst per aktie, EUR 0,19 0,10 0,19 0,65 0,66
Avkastning på eget kapital, % 12,3 8,5* 12,8 11,1* 11,5

* Exklusive kostnader för en omstruktureringsreserv på 171 mn euro under tredje kvartalet.
Valutakurser som använts för 2011 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,45; 7,79 och 9,03.

 
För ytterligare information:

Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, pressekreterare, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Documents