Nordea och Tryg genomför en marknadsöversyn av sitt avtal

| 2012-02-20 14:00

Nordea och Tryg har samarbetat i över tio år. Det gällande partnerskapsavtalet ska omförhandlas innan det löper ut i mitten av 2013. För att optimera avtalet för de båda företagen och deras kunder har Nordea och Tryg enats om att göra en marknadsöversyn av sitt gällande avtal.

Trygs skadeförsäkringar säljs av Nordea i de fyra nordiska länderna medan Tryg erbjuder Nordeas liv- och pensionsförsäkringar i Danmark och Norge.

Partnerskapsavtalet mellan Nordea och Tryg fortsätter att gälla oförändrat till dess att det löper ut i mitten av 2013.

För ytterligare information:
Erik Durhan, pressekreterare, +46 8 534 914 36

 

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

www.nordea.com

Documents