Världsekonomin oroar svenskar mest

| 2012-02-22 10:00

Nordeas årliga undersökning om hur svenskarna ser på sin privatekonomi visar att det är världsekonomin som vi i första hand oroar oss för och tror kan påverka vår privatekonomi. Stigande energipriser ser vi fortfarande som en risk medan huspriser inte föranleder någon större oro.

-          Nivån på vår oro rörande ekonomiska frågor är ungefär densamma över åren, däremot förflyttar vi vårt fokus en hel del. I år är det 43 procent som oroar sig för utsikterna i världsekonomin. Förra året med den bistra vinter vi då hade innebar att det var energipriserna som föranledde mest oro, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Att 2011 var ett tufft år på börsen märks i undersökningen Men än dubbelt så många anger oro för avkastning på sparande jämfört med förra året, en ökning från 12 till 26 procent. Fler säger sig också dra ner på sin lyxkonsumtion framför att öka sitt sparande som åtgärd för att förbättra sin privatekonomi. Ambitionen att spara mer har sjunkit med nästan 20 procent sedan förra året.

-          Det visar att vi är högst medvetna om att 2011 var ett turbulent år på de finansiella marknaderna och att vi tror att det kan fortsätta att vara turbulent. Det är viktigt att man ser över sitt sparande så att det är upplagt på ett sätt som passar för den livssituation man är i, säger Ingela Gabrielsson.

Det är i första hand genom minskad konsumtion vi vill möta förändrade ekonomiska förutsättningar. Jämfört med i fjol svarar en större andel att de ska dra ner på lyxprodukter och förändra sina konsumtionsvanor. 15 procent säger sig vilja öka takten på amorteringsbetalningarna för att få en bättre ekonomi på sikt.

-          Det är illavarslande för den svenska ekonomin om vi går in för att hålla igen på konsumtionen. Istället för oro och neddragen konsumtion vill jag råda till att man ser över sin egen ekonomi för att klarlägga vad som egentligen behöver göras, säger Ingela Gabrielsson.

 

Topp 5 2012 Topp 5 2011 Topp 5 2010
Utsikterna för världsekonomin Stigande energipriser Arbetslöshet och förlorad inkomst
Stigande energipriser Stigande bränslekostnader (för bilen) Förlora min ekonomiska buffert
Stigande bränslekostnader
(för bilen)
Förlora min ekonomiska buffert Min pension
Förlora min ekonomiska buffert Finanskris Stigande bränslekostnader (för bilen)
Min pension Stigande räntor Utsikterna för världsekonomin

 

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070 227 24 77
Henrik Edström, presskontakt, 076 117 85 32

Documents