Stor osäkerhet kring bostadspriser och bostadsräntor

| 2012-04-03 10:24

Det råder stor osäkerhet bland hushållen när det gäller vad vi tror om bostadsprisernas utveckling de närmaste 12 månaderna. Drygt en fjärdedel, 26 procent, tror att bostadspriserna kommer att öka, medan 30 procent tror det motsatta. Majoriteten tror att priserna kommer vara oförändrade.

-   Regionalt finns det också skillnader kring vad vi tror om prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Den som står inför en bostadsaffär bör undersöka prisutvecklingen på den aktuella orten för att skapa sig en känsla för utvecklingen, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Det finns också många olika uppfattningar om den framtida utvecklingen av boräntorna. Lika många av de intervjuade tror att räntorna ska gå upp, ner och vara oförändrade. En tredjedel, 30 procent, skulle välja att dela upp sitt lån på olika räntevillkor om man skulle ta ett bostadslån idag, medan 22 procent skulle välja den kortaste bindningstiden på tre månader.

-   De senaste årens turbulens på finansmarknaderna har lärt oss att utvecklingen snabbt kan vända, säger Ingela Gabrielsson.

Så många som 77 procent tror att andra hushåll har för stora lån men de flesta är nöjda med sin egen situation. Bara 10 procent tycker att de själva har för stora lån.

-   Det här resultatet tycker jag är intressant. Här finns det anledning att fundera över varför vi tror att andra hushåll har för stora lån, men inte vi själva, säger Ingela Gabrielsson.

Sammantaget är vi på det stora hela nöjda med vår boendeekonomi, Över hälften, 55 procent, instämmer i det påståendet. Var femte är dock inte nöjd med sin boendeekonomi.

-  Den som inte är nöjd bör ta reda på vilka möjligheter man har att förbättra sin ekonomiska situation. Se över dina lån och dina övriga utgifter, råder Ingela Gabrielsson.

Undersökningen gjordes av TNS Gallup för Nordeas räkning och totalt genomfördes 1050 intervjuer

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070 224 24 77
Henrik Edström, presskontakt, 076 117 85 32

Documents