Rapport för andra kvartalet 2012

Regulatoriskt pressmeddelande | 2012-07-18 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
”Den goda affärsutvecklingen fortsatte och avkastningen på eget kapital ökade trots kvarvarande räntepress, finansoro och avmattning i den europeiska ekonomin.

Vi gör framsteg i arbetet med att bygga framtidens bank. Genomförandet av vår plan för det nya normala har skapat fler affärer och höjt intäkterna, samtidigt som kostnaderna är stabila och effektiviteten vad gäller kapital, likviditet och upplåning har ökat.

Genom att agera tidigt har Nordea behållit sitt starka kreditbetyg och därmed kunnat fortsätta att hjälpa våra kunder att utveckla sin familjeekonomi och sina företag. Det är vårt viktigaste bidrag till tillväxten och utvecklingen i de samhällen där vi verkar.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

 
Första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011 (kv2 2012 jämfört med kv1 2012):

  • Räntenettot steg 9 % (+ 3 %)
  • Rörelseresultatet steg 9 % (+ 6 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 11,8 % exklusive övergångsregler, från 11,0 % (en ökning från 11,6 % kv1)
  • K/I-talet minskade till 50 % (oförändrat 50 %)
  • Kreditförlusterna ökade till 26 punkter från 23 punkter (oförändrat 26 punkter)
  • Avkastning på eget kapital var 12,1 %, en ökning från 11,7 % (från 11,7 % till 12,5 %)
Nyckeltal, mn euro kv2
2012
kv1
2012
För-
ändr. %
kv2
2011
För-
ändr. %
H1
2012
H1
2011
För-
ändr. %
Räntenetto 1 462 1 420 3 1 326 10 2 882 2 650 9
Summa rörelseintäkter 2 606 2 531 3 2 342 11 5 137 4 852 6
Resultat före kreditförluster 1 316 1 255 5 1 067 23 2 571 2 312 11
Kreditförluster -217 -218 0 -118 84 -435 -360 21
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 26 26 15 26 23
Rörelseresultat 1 099 1 037 6 949 16 2 136 1 952 9
Riskjusterat resultat 851 799 7 643 32 1 650 1 414 17
Resultat per aktie efter utspädning, EUR 0,21 0,19 0,18 0,40 0,36
Avkastning på eget kapital, % 12,5 11,7 11,5 12,1 11,7

Valutakurser som använts för andra kvartalet 2012 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,44; 7,57 och 8,88.

 
För ytterligare information:

Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Documents