Rapport för tredje kvartalet 2012

Regulatoriskt pressmeddelande | 2012-10-24 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
”65 000 nya förmåns-, premium- och private banking-kunder och stärkta affärsrelationer med våra företagskunder innebär att vi trots det låga ränteläget kan redovisa de högsta intäkterna och det bästa rörelseresultatet någonsin för årets nio första månader.

Vi fortsätter att höja effektiviteten i linje med vår plan för det nya normala. Kostnaderna är oförändrade och kärnprimärkapitalrelationen har stigit till 12,2 %. Vi uppfyller kraven på likviditet och har utmärkt tillgång till finansiering på den internationella upplåningsmarknaden.

Intäkterna var lägre än förra kvartalet, men har aldrig tidigare varit högre under ett tredje kvartal. Under årets första nio månader ökade intäkterna med 10 % och rörelseresultatet med 14 %.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Januari-september 2012 jämfört med jan-sep 2011 (kv3 2012 jämfört med kv2 2012):

  • Rörelseintäkterna steg med 10 % (ned 5 %)
  • Rörelseresultatet steg med 14 %* (ned 16 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen steg till 12,2 % från 11,0 % exkl. övergångsregler
    (upp från 11,8 %)
  • K/I-talet minskade till 51 % från 54 %* (ökade till 52 % från 50 %)
  • Kreditförlustrelationen steg till 27 punkter från 20 punkter (till 30 punkter från 26)
  • Avkastning på eget kapital var 11,4 %, en ökning från 10,6 %* (10,1 %, ned från 12,5 %)
Nyckeltal, mn euro kv3
2012
kv2
2012
För-
ändr.
kv3
2011
För-
ändr.
Jan-sep
2012
Jan-sep
2011
För-
ändr.
Räntenetto 1 441 1 462 -1 1 379 4 4 323 4 029 7
Summa rörelseintäkter 2 469 2 606 -5 2 091 18 7 606 6 943 10
Resultat före
kreditförluster
1 176 1 316 -11 678 73 3 747 2 990 25
Kreditförluster -254 -217 17 -112 127 -689 -472 46
Kreditförlustrelation på
årsbasis, punkter
30 26 14 27 20
Rörelseresultat 922 1 099 -16 566 63 3 058 2 518 21
Rörelseresultat, justerat 737* 25 2 689* 14
Riskjusterat resultat 749 851 -12 485 54 2 399 1 899 26
Resultat per aktie
efter utspädning, euro
0,17 0,21 0,10 0,57 0,46
Avkastning på
eget kapital, %
10,1 12,5 6,5 11,4 10,0
Avkastning på eget
kapital, justerat, %
8,5* 10,6*

* Exklusive kostnader för en omstruktureringsreserv på 171 mn euro under tredje kvartalet 2011.
Valutakurser som använts för tredje kvartalet 2012 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,44; 7,51 och 8,73.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Documents