Christian Clausen omvald som ordförande för europeiska bankföreningen

| 2012-10-26 12:30

–  Det är naturligtvis hedrande att få fortsätta det här uppdraget. Men framför allt är det ett viktigt ansvar, med tanke på den intensiva förändringstakt som just nu präglar den europeiska bankbranschen och de finansiella regelverken, säger Christian Clausen.

Under sitt ordförandeskap de senaste två åren, har Christian Clausen varit den europeiska bankbranschens samlade röst i många olika frågor. Hanteringen av den europeiska skuldkrisen, de nya regleringarna och kapitaltäckningskraven för banker, liksom det aktuella förslaget om bildandet av en europeisk bankunion är några exempel.

Som företrädare för Nordea, en av de europeiska banker som klarat finanskrisen bäst, har Christian Clausen dessutom kunnat förmedla kunskaper och erfarenheter från såväl banken som från Sverige, ett av de länder där bankerna står som mest stabila efter finans- och eurokrisen.

–  Under min tid som ordförande har jag knutit en mängd kontakter med såväl europeiska banker som politiker och myndigheter. Jag ser fram emot att kunna fortsätta de samtalen och på så sätt bidra till gemensamma lösningar på de stora och svåra utmaningar som Europa står inför. Vi behöver hitta regelverk som skapar en stabil finanssektor utan att försvåra utlåningen till företag och hushåll. Målet är att minska risken för framtida bubblor och recessioner och samtidigt främja tillväxt och utveckling för att Europa ska kunna lösa sin skuldkris, säger Christian Clausen.

Europeiska bankföreningen, med säte i Bryssel, har 4 500 banker som medlemmar i 31 länder.

  
För ytterligare information:

Helena Östman, informationschef Sverige, tel 08 614 84 64

Documents