Konjunkturrapport: Lågkonjunkturen dröjer sig kvar i svensk ekonomi

Pressmeddelande | 2012-12-04 09:00

Internationellt har utsikterna för avgörande länder som Kina och USA ljusnat något. I den amerikanska ekonomin har läget stabiliserats och flera viktiga pusselbitar är på plats för en ökad tillväxt. Euroområdet har däremot flera svaga kvartal framför sig.

”Trycket på krisländerna har lättat tack vare att den Europeiska centralbanken har tagit en mer aktiv roll. Men baksidan är att reformviljan minskar när räntepressen avtar. Ekonomierna i södra Europa fortsätter att gå kräftgång länge än”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

När efterfrågan från omvärlden återvänder successivt nästa år bör detta även lyfta den svenska exporten, som har haft tuffa tider med en stark krona och internationell lågkonjunktur.

”Kronan förblir relativt stabil runt 8,60 kronor mot euron de närmaste åren. Vi bedömer att svenska exportföretag kan hantera detta, men det kräver strukturomvandlingar i näringslivet”, säger Annika Winsth.

Hushållen agerar motor i ekonomin, men tyngs av stigande arbetslöshet som når 8,5 procent under nästa år. De kan dock få starkare draghjälp än väntat från såväl regeringen som Riksbanken.

”Vi räknar med att regeringen aviserar ytterligare stimulanser i god tid till valåret 2014, trots att det innebär att överskottsmålet för de offentliga finanserna inte nås. Samtidigt får hög arbetslöshet och låg inflation Riksbanken att sänka reporäntan ned till 0,75 procent”, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal 2011 p2012   p2013 p2014
BNP, % 3,7 0,8 0,8 2,4
Kalenderkorrigerad, % 3,7 1,1 0,8 2,5
Arbetslöshet, % 7,5 7,7 8,4 8,4
Inflation, % årssnitt 3,0 0,9 0,3 1,8
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,2 -0,5 -1,2 -1,5

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 6148608
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Rapporten kan laddas ned på nordeamarkets.com

Documents