Kraftig ökning av svenskarnas ekonomiska oro

| 2013-01-24 10:00

Nordea har i flera år mätt svenskarna ekonomiska oro inför ett nytt år, samt vilka ekonomiska åtgärder hushållen kan tänka sig att genomföra under året. För första gången sedan Nordea började mätningarna 2008 stiger den sammanlagda oron kraftigt. I alla åldrar dominerar oron för världsekonomin, medan det bland äldre, 54- 65-åringar, är pensionen som oroar mest.

”Vi är i hög grad medvetna om att utvecklingen i världsekonomin och i Sveriges ekonomi påverkar oss. På tredje plats kommer oron för den egna pensionen. Jag tror att många känner sig maktlösa inför sin pensionsplanering, men det kan vi faktiskt påverka själva genom att vara mer aktiva och frågvisa”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Topp 5 Orosfaktorer 2013                 Procent* Topp 5 Orosfaktorer 2012               Procent*
1. Utsikterna för världsekonomin                 47 1. Utsikterna för världsekonomin             43
2. Utsikterna för svensk ekonomi                 41 2. Stigande energipriser                         34
3. Min pension                                               40 3. Stigande bränslekostnader                   32
4. Stigande bränslekostnader (bil)               37 4. Att förlora min ekonomiska buffert       31
5. Att förlora min ekonomiska buffert         36 5. Min pension                                         29

*procentandel mycket oroliga/oroliga

Att spara mer toppar åtgärdslistan 2013, följt av att istället använda sina sparmedel. De yngre 18-25 år vill i ännu högre grad spara medan de medelålders istället kan tänka sig att minska sin konsumtion.

”Att spara mer kan passa för vissa hushåll, medan andra kan behöva använda sitt sparande. Att minska sina utgifter kan vara en annan möjlig väg att balansera sin ekonomi. Det kan dock förvärra situationen för den svenska ekonomin om vi drar ner på vår konsumtion utan att det egentligen behövs”, säger Ingela Gabrielsson.

Topp 5 Åtgärder 2013 Procent* Topp 5 Åtgärder 2012 Procent*
1. Spara mer 54 1. Dra ner på lyxkonsumtion
42
2. Använda sparmedel
33 2. Spara mer
39
3. Dra ner på lyxkonsumtion
32 3. Förändra konsumtionsvanor
36
4. Spara på uppvärmning 30 4. Spara på uppvärmning 32
5. Förändra konsumtionsvanor 28 5. Arbeta mer
25

*procentandel som kommer att göra/kommer troligen att göra


För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 22724 77
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 787 6984

Documents