Regional konjunkturrapport: Mälardalen toppar tillväxtligan

| 2013-02-22 09:45

Mälardalen har visat en förhållandevis stabil utveckling de senaste åren. Regionens dominerande privata tjänstesektor har gynnats av den stabila inhemska ekonomin. Tillväxten har dock dämpats på bred front och 2013 blir ett mellanår. Industrin och byggsektorn saktar in mest. Tillväxten stärks under året, men det dröjer till 2014 innan arbetslösheten sjunker.

”En ljusglimt är hushållen vars ekonomi stärks av låga bolåneräntor och stigande börskurser. Riksbankens stimulanser gynnar Mälardalens relativt sett mer skuldsatta hushåll. I kombination med minskad oro för ekonomin kan hushållen öka sin konsumtion i god takt framöver”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den industriintensiva västsvenska ekonomin har visat stora svängningar under senare år. I år står ekonomin i princip stilla och det dröjer innan den exportberoende industriproduktionen tar fart. Västsvenskarna kan räkna med en gradvis förbättring i takt med att den globala ekonomin stärks.

Den sydsvenska ekonomin stärks under 2013, men fortsätter att plågas av hög arbetslöshet. Arbetslösheten uppgick vid slutet av 2012 till 10 procent jämfört med 8 procent i Sverige som helhet.

Den förhållandevis höga arbetslösheten i Skåne är troligen strukturell. Det finns också tecken på att matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande blivit sämre under det senaste året, ett ökande problem även i övriga landet.

På kommunnivå visar Kiruna, Gällivare och Båstad den högsta genomsnittliga tillväxten 1994-2010. I botten återfinns Bjurholm, Storfors samt Smedjebacken.

Regional utveckling, bruttoregionalprodukt, BRP,% p2011 p2012   p2013 p2014
Mälardalen 4,2 1,4 1,5 2,5
Sydsverige 3,4 0,3 1,4 2,1
Västsverige 4,3 1,2 -0,1 2,6
Övriga riket 3,0 0,2 0,1 2,3
Totalt, Sverige BNP % 3,7 0,8 0,8 2,4

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 6148608
Helena Östman, informationschef 070 200 40 50

Läs den regionala konjunkturrapporten (pdf)

Documents