Regional konjunkturrapport: Stillastående Västsverige tar fart i slutet av året

| 2013-02-22 09:45

Någon vändning i närtid i Västsverige är inte förestående. Företagare i regionen är mer pessimistiska än i övriga riket. Västsvenskarna kan räkna med en gradvis förbättring av ekonomin i takt med att den globala konjunkturen stärks. Arbetslösheten i regionen är högre än riksgenomsnittet och fortsätter att stiga under 2013. Det dröjer en bit in på nästa år innan arbetslösheten vänder nedåt.

”Exportföretagen i regionen tyngs också av den starka kronan. Västsverige skulle behöva en mer expansiv penningpolitik. Resursutnyttjandet är lägre än i övriga delar av landet”, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

Till skillnad från Västsverige har Mälardalen visat en förhållandevis stadig utveckling de senaste åren. Regionens dominerande privata tjänstesektor har gynnats av den stabila inhemska ekonomin. Tillväxten har dock dämpats på bred front och 2013 blir ett mellanår. Industrin och byggsektorn saktar in mest.

Den sydsvenska ekonomin stärks under 2013, men fortsätter att plågas av hög arbetslöshet. Arbetslösheten uppgick vid slutet av 2012 till 10 procent jämfört med 8 procent i Sverige som helhet.

Den förhållandevis höga arbetslösheten i Skåne är troligen strukturell. Det finns också tecken på att matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande blivit sämre under det senaste året, ett ökande problem även i övriga landet.

På kommunnivå visar Kiruna, Gällivare och Båstad den högsta genomsnittliga tillväxten 1994-2010. I botten återfinns Bjurholm, Storfors samt Smedjebacken.

Regional utveckling, bruttoregionalprodukt, BRP,% p2011 p2012 p2013 p2014
Mälardalen 4,2 1,4 1,5 2,5
Sydsverige 3,4 0,3 1,4 2,1
Västsverige 4,3 1,2 -0,1 2,6
Övriga riket 3,0 0,2 0,1 2,3
Totalt, Sverige BNP % 3,7 0,8 0,8 2,4

För ytterligare information:
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker, 08 6148859
Erik Durhan, presschef 072 728 1710


Läs den regionala konjunkturrapporten (pdf)

Documents