Regional konjunkturrapport: Vändning dröjer på skånsk arbetsmarknad

| 2013-02-22 09:45

Arbetsmarknaden är ett växande bekymmer i Skåne. Arbetslösheten uppgick vid slutet av 2012 till 10 procent jämför med 8 procent i Sverige som helhet.

”Den förhållandevis höga arbetslösheten i Skåne är troligen strukturell. Det finns också tecken på att matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande blivit sämre under det senaste året, ett ökande problem vi också ser i övriga landet. Det dröjer till nästa år innan arbetslösheten går ner”, säger Nordeas seniorekonom Andreas Jonsson.

I takt med att tillväxten på andra sidan sundet repar sig och såväl den svenska som den globala ekonomin stärks, förbättras tillväxten och arbetsmarknaden successivt i Sydsverige. Integrationen i Öresundsregion bidrar positivt till utvecklingen.

Mälardalen toppar den regionala tillväxtligan i år. Regionens dominerande privata tjänstesektor har gynnats av den stabila inhemska ekonomin. Tillväxten har dock dämpats på bred front och 2013 blir ett mellanår. Industrin och byggsektorn saktar in mest. Tillväxten stärks gradvis under året.

Den industriintensiva västsvenska ekonomin har visat stora svängningar under senare år. I år står ekonomin i princip stilla och det dröjer innan den exportberoende industriproduktionen tar fart. Västsvenskarna kan räkna med en gradvis förbättring i takt med att den globala ekonomin stärks.

På kommunnivå visar Kiruna, Gällivare och Båstad den högsta genomsnittliga tillväxten 1994-2010. I botten återfinns Bjurholm, Storfors samt Smedjebacken.

Regional utveckling, bruttoregionalprodukt, BRP,% p2011 p2012
p2013 p2014
Mälardalen 4,2 1,4 1,5 2,5
Sydsverige 3,4 0,3 1,4 2,1
Västsverige 4,3 1,2 -0,1 2,6
Övriga riket 3,0 0,2 0,1 2,3
Totalt, Sverige BNP % 3,7 0,8 0,8 2,4

För ytterligare information:
Andreas Jonsson, seniorekonom 08 534 910 88
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 787 6984

Läs den regionala konjunkturrapporten (pdf)

Documents