Hushållen mer oroliga – men skyddar sig sämre

| 2013-09-20 12:30

”Det är inte bra att många är oroade över vilken effekt ett oväntat inkomstbortfall, till exempel lång sjukskrivning, skulle ha för deras ekonomiska situation. Samtidigt framstår det som motsägelsefullt att hushållen i allt lägre utsträckning väljer att teckna försäkringar mot dessa risker för att dämpa oron”, säger Britta Burreau, vd på Nordea Liv & Pension.

Undersökningen visar att viktiga orsaker till att hushållen inte försäkrar sig mot exempelvis olycksfall eller arbetslöshet är att det inte finns tid eller möjlighet och att det känns irrelevant. En ökande andel uppger även att det är för dyrt. En annan orsak är att svenskar i hög grad förlitar sig på eget sparande istället för försäkringar, något som skiljer oss från norrmän och danskar.

”Jag tror att många behöver se över vilka effekter ett långsiktigt inkomstbortfall skulle få för deras livssituation – både för att minska oron och för att skydda sig på ett bättre sätt. Tjänar man runt 28 000 kronor i månaden kan inkomsten sjunka så mycket som 25 procent vid sjukdom, men för en höginkomsttagare med en månadslön runt 50 000 kronor är det potentiella bortfallet hela 58 procent”, säger Britta Burreau.

Samtidigt känner var tredje person att de är felaktigt försäkrade eller inte vet hur deras skydd ser ut. I Malmöområdet är andelen högst i landet - hela 43 procent. Stockholmare anser sig i högst grad vara rätt försäkrade, men är den regionala grupp som har minst försäkringsskydd.

”Det finns uppseendeväckande regionala och sociala skillnader i hushållens syn på sitt skydd – vi kan se att barnfamiljer och låginkomsttagare är särskilt osäkra på hur försäkrade de är, grupper som kan vara ekonomiskt utsatta”, säger Britta Burreau.

Undersökningen är gjord av Nordea i samarbete med TNS Sifo, som intervjuat 2004 personer.

För ytterligare information:
Britta Burreau, vd Nordea Liv & Pension, 08-787 67 12
Erik Durhan, presschef, 08-614 81 25

Documents