Nordea Bank Finland Abp ställer Market Maker-åtagande för två nya UCITS ETF fonder

| 2013-09-24 12:42

Nordea Bank Finland Abp ställer Market Maker-åtagande för fonden Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och fonden Nordea Stable Equities UCITS ETF

Nordea Fondbolag Finland Ab (på ovanstående fonders vägnar) och Nordea Bank Finland Abp har ingått ett avtal om Market Maker-åtagande som uppfyller NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och NASDAQ OMX Stockholm Ab:s krav på Market Maker-verksamhet.

Enligt avtalet ger Nordea Bank Finland Abp köpe- och säljanbud på andelarna i fonden Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF (den största tillåtna skillnaden mellan köpe- och säljanbudet är 1,20 procent beräknat på köpeanbudet) samt köpe- och säljanbud på andelarna i fonden Nordea Stable Equities UCITS ETF (den största tillåtna skillnaden mellan köpe- och säljanbudet är 1,00 procent beräknat på köpeanbudet). Anbuden ges till ett värde på minst 10 000 euro för andelar i båda fonderna.

Nordea Bank Finland Abp förbinder sig att ge köpe- och säljanbud på andelar i båda fonderna i NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och NASDAQ OMX Stockholm Ab:s handelssystem alla dagar Helsingforsbörsen är öppen under hela den fortlöpande handeln med aktivt förvaltade ETFs.

Det avtalsenliga Market Maker-åtagandet börjar 26.9.2013. Avtalet gäller tills vidare och uppsägningstiden är tre månader.

Mer information:

NORDEA BANK FINLAND ABP

Distribution

Equity Trading Finland
Juha Mikkilä
+358 9 369 49354

Nasdaq OMX Stockholm Ab

Documents