Förändring i Nordeas valberedning

| 2013-10-01 16:30

Svenska staten har sålt sitt aktieinnehav i Nordea och därmed har Daniel Kristiansson, som utsetts av staten att ingå i Nordeas valberedning, lämnat valberedningen. Ny ledamot av valberedningen är Monica Caneman, utsedd av Fjärde AP-fonden.

Valberedningens sammansättning:
Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef på AMF
Monica Caneman, ordförande i Fjärde AP-fonden
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

      

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents