Nordeas boendebarometer:  Stark tro på stigande bopriser och -räntor

| 2013-10-07 09:45

Det är främst inom grupperna äldre, smålänningar och norrlänningar som tron på stigande priser har ökat mest. Men det är bland stockholmare, 18-25-åringar samt de med allra högst inkomster som andelen boprisoptimister är som högst.

”Det är ett faktum att bostadspriserna ökar, särskilt i storstadsområdena dit många söker sig för att jobba. Det blir mer och mer viktigt att noga undersöka vilka rimliga bostadsalternativ som finns inom pendelavstånd”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

51 procent av svenskarna räknar nu med stigande boräntor jämfört med 24 procent för ett år sedan. Ökningen är störst bland medelålders, stockholmare och västsvenskar.

”Den bästa åtgärden är att rent konkret ta reda på vad en högre ränta skulle kosta per månad. Stiger boräntan med en halv procentenhet på ett lån på två miljoner kostar det drygt 800 kronor mer per månad före ränteavdrag. Skulle räntan gå upp med en hel procentenhet blir räntekostnaden närmare 1 700 kronor dyrare per månad, före ränteavdrag. Testa vad din ekonomi tål genom att redan nu spara motsvarande belopp varje månad”, säger Ingela Gabrielsson.

I takt med att tron på stigande räntor blir starkare, ökar även andelen svenskar som oroar sig för sin boendeekonomi. En något högre andel, 15 procent, oroar sig för sin boendeekonomi nu jämfört med 12 procent i oktober förra året. Oro för boendeekonomin har ökat mest bland de unga och bland sydsvenskar. Var femte svensk väljer dock svarsalternativet vet inte på frågan om boendeekonomin är en källa till oro.

”Att inte veta om man har anledning att vara orolig för sin boendeekonomi ser jag som en varning för att man nog bör ser över den. Att inte ha koll på sin ekonomi ger ringar på vattnet och kan leda till en allmänt instabil tillvaro”, säger Ingela Gabrielsson.

Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordeas räkning och totalt genomfördes cirka 1000 intervjuer.

                              

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070 2272477
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents