Regional konjunkturrapport: Splittrad regional tillväxt - Sydsverige tar täten

| 2013-10-08 09:15

På nationell nivå har svensk ekonomi utvecklats långsamt sedan 2012 och tillväxten blir fortsatt svag i år. Senare i höst vänder konjunkturen upp och BNP växer med 2,5 procent valåret 2014. Den sydsvenska ekonomin har däremot tagit fart redan i år. Bruttoregionalprodukten växer med 2,4 procent i år och även sysselsättningen ökar snabbast i landet.

”Dansk ekonomi är på väg att återhämta sig och det är en injektion för hela Öresundsregionen. Det är en bidragande orsak till att Sydsverige återhämtat sig relativt snabbt jämfört med övriga landet”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den regionala utvecklingen styrs i huvudsak av näringslivsstrukturerna i olika regioner. Västsveriges ekonomi är relativt industriintensiv med stark exportprägel och har drabbats hårdare än de andra storstadsregionerna av den internationella avmattningen.

”När efterfrågan från omvärlden stärks nästa år gynnar det svensk exportindustri. Det bidrar till en ökad tillväxt i Västsverige. Men sysselsättningen fortsätter att utvecklas svagare än för Sverige totalt sett”, säger Lena Sellgren, senioranalytiker på Nordea.

Mälardalen har med sin starka tjänstesektor klarat sig bättre igenom de internationella finans- och skuldkriserna än övriga regioner. Men återhämtningen tar mer påtaglig fart först nästa år.

”I Mälardalen är bostadsmarkanden ett betydande strukturellt problem. De höga bostadspriserna och det låga byggandet kan bromsa inflyttningen och därmed tillväxten i regionen”, säger Annika Winsth.

Regional utveckling, bruttoregionalprodukt, BRP,%         p2011              p2012                p2013              p2014
Mälardalen 3,4 1,5 1,6 3,1
Sydsverige 2,6 0,4 2,4 3,0
Västsverige 3,5 1,4              0,1 2,2
Övriga riket 2,2 0,3            -0,3 1,6
Totalt, Sverige BNP % 2,9 1,0 0,8 2,5

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 08 614 86 08
Lena Sellgren, senioranalytiker, 08 614 88 62
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 787 6984

Documents