Nordeas Börsbarometer: Kraftig ökning av andelen börspessimister

Pressmeddelande | 2013-10-25 09:30

Andelen som nu tror på en börsnedgång har ökat från 15 till 23 procent medan andelen som tror på en uppgång har minskat från 42 till 37 procent sedan förra kvartalet. Smålänningar är mest optimistiska, medan boende i mellersta och övre Norrland är mest pessimistiska. Män är generellt betydligt mer optimistiska än kvinnor.

”Vem är mest realistisk? Jag misstänker att män har en övertro på börsen, medan kvinnor är alltför misstänksamma. Var och en bör hitta sin egen placeringsstrategi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina egna placeringar”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

I genomsnitt räknar svenskarna med att Stockholmsbörsen går upp 1,2 procent de närmaste 12 månaderna. Optimisterna räknar med drygt 6 procent upp, pessimisterna med cirka 7 procent ned.

”Svenskarna kan ha tagit fasta på att börsen redan stigit kraftigt i år, samtidigt som det politiska käbblet inte minst i USA kan ha påverkat svaren negativt. Men synen på börsen är litet väl försiktig. Ett normalt år stiger börsen med cirka 7-8 procent och förutsättningarna är ännu goda för att nå dit också kommande år. Räntorna förblir låga och ekonomin både i Sverige och i omvärlden förbättras långsamt”, säger Henrik Lundin, Nordeas chefsstrateg.

Får hushållen en skattesänkning i form av ett femte jobbskatteavdrag skulle nära hälften öka sitt sparande medan bara drygt var femte skulle öka sin konsumtion. Bland dem som vill spara mer vid en skattesänkning återfinner vi framförallt medelinkomsttagare i yngre medelåldern.

”Det är en grupp med stora utgifter som har ett behov av att fylla på sin buffert. Det är också kontosparande man skulle välja i första hand, följt av amortering. Det är bra att vi har en hög sparmoral, men viktigt att vi unnar oss en viss konsumtionsökning”, säger Ingela Gabrielsson.

Endast 1 procent bedömer att de har en hög risk i sitt sparande just nu. Det stora flertalet anser att risken är medelhög, medan 23 procent anser sig ha en låg risk.

”Det går ju knappast att ifrågasätta hur spararna faktiskt känner, men frågan är om de inte underskattar riskerna i sina portföljer. Att endast en procent av de vi frågade uppger att de har hög risk i sitt sparande tyder på det”, säger Henrik Lundin.

Se videointervjun med Ingela Gabrielsson och Henrik Lundin om undersökningen på nordea.com.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Henrik Lundin, chefsstrateg 0733 577647
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents