Konjunkturrapport: Svensk export repar sig efter stålbad

Pressmeddelande | 2013-12-04 09:00

Exportindustrin har gått igenom ett stålbad. För första gången på flera decennier ser svensk varuexport ut att ha minskat två år i rad. Framöver bidrar dock ljusare globala utsikter till att exporten går från att vara ett sänke till att bidra positivt till tillväxten. Världsekonomin vänder upp trots politisk turbulens i USA, svag efterfrågan i euroområdet samt strukturella reformer i Kina.

”Vad vi ser är en nästan sju år lång stagnation för varuexporten. Inte förrän 2015 är den tillbaka på samma nivåer som före finanskrisen. Exportindustrin får det fortsatt tufft med en stark krona nästa år, men huvudproblemet är den svaga efterfrågan”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Hushållen förblir den främsta motorn i ekonomin, bland annat tack vare låga räntor och skattesänkningar valåret 2014. Sysselsättningen ökar i god takt, men arbetslösheten ligger trots det kvar över 7 procent i slutet av perioden.

”Det är ovanligt att antalet sysselsatta ökar i samma takt som BNP, som fallet är i år och nästa år. Det speglar en svag produktivitetsutveckling. Jobbtillväxten blir god även kommande år. Men det är oroande att den strukturella arbetslösheten biter sig fast på en så pass hög nivå - främst beroende på sämre matchning mellan arbetslösa och arbetsgivare”, säger Annika Winsth.

Riksbankens dilemma är tydligt - varaktigt låg inflation ska vägas mot en ökad inhemsk efterfrågan, en god jobbutveckling och en skuldsättning som oroar Riksbanken.

”Vi bedömer att Riksbanken ligger still fram till nästa höst för att då höja räntan. Riksbanken lär gå försiktigt fram men en omläggning av penningpolitiken sticker ut i en omvärld där räntehöjningar i många fall ter sig avlägsna. Högre räntor ger kronan ytterligare stöd. Den stärks mot euron, men är stabil mot dollarn”, säger Annika Winsth.

Läs rapporten på nordeamarkets.com
Se även Annika Winsth i en videointervju om rapporten på nordea.com

             

Sverige nyckeltal 2012 p2013 p2014 p2015
BNP, % 0,9 1,0 2,4 2,4
BNP, kalenderkorrigerad, % 1,3 1,0 2,5 2,2
Arbetslöshet, % 8,0 8,0 7,7 7,5
Inflation, KPIF, årssnitt % 1,0 0,9 1,1 1,4
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP -0,5 -1,4 -1,8 -1,1

           

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08-6148608
Ragnar Roos, bitr informationschef, 076-7876984

Documents