Nordea får klartecken att använda den avancerade IRK-metoden

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-01-15 14:00

Den 14 januari godkände Finansinspektionen i en överenskommelse med tillsynsmyndigheterna för finansmarknaden i de tre övriga nordiska länderna Nordeas ansökan om att få använda den avancerade IRK-metoden för företagsutlåningen i Norden.

Godkännandet innebär lägre riskvägda tillgångar och högre kärnprimärkapital och påverkar därmed Nordeas kärnprimärkapitalrelation. Effekten (proforma) på kärnprimärkapitalrelationen för tredje kvartalet 2013 beräknas uppgå till cirka 0,7 procentenheter.

I december fick Nordea godkännande för att använda den grundläggande IRK-metoden för företagsutlåningen i Ryssland. Effekten (proforma) på kärnprimärkapitalrelationen för tredje kvartalet 2013 beräknas uppgå till cirka 0,2 procentenheter.

Dessa två godkännanden bekräftar den tidigare angivna kärnprimärkapitalrelationen (proforma) på 15-16 procent för tredje kvartalet 2013.

Nordea tillämpar en tyst period före publiceringen av sina delårsrapporter. Ytterligare kommentarer lämnas därmed först i samband med publiceringen av bokslutskommunikén den 29 januari.

     

Kontaktpersoner:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 7880
Erik Durhan, presschef, +46 8 614 8125

Documents