Nordeas Börsbarometer: Starkare börsoptimism

| 2014-02-05 09:30

Andelen svenskar som tror att Stockholmsbörsen går upp under de närmaste 12 månaderna har ökat från 37 till 44 procent sedan förra kvartalet. Optimisterna räknar med en uppgång på cirka 7 procent. Andelen som tror att börsen ska gå ner har samtidigt minskat, från 23 procent till 13 procent.

”Det ser ut som att börsoptimismen har kommit tillbaka. Det förvånar mig, med tanke på att 2013 var starkt med en uppgång på över 25 procent. Man måste vara medveten om att värderingen av Stockholmsbörsen är 25-30 procent högre än för ett år sedan eftersom vinstökningarna för bolagen har lyst med sin frånvaro, säger Henrik Lundin, chefstrateg inom sparområdet på Nordea.

Den allmänna optimismen återspeglar sig också i att andelen som tror att aktier/aktiefonder kommer att ge den bästa avkastningen har ökat från 35 procent till 44 procent.

”Det intressanta framöver blir i vad mån svenskarna följer sin tro på vilken sparform som ger bäst avkastning. Kommer vi att överge sparkontot i år? Man bör se över hur sparandet är fördelat så här i början av året. Följ därefter själv hur ditt sparande utvecklas”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Nära fyra av tio svenskar tror att tillväxtmarknaderna kommer att ha den bästa börsutvecklingen.

”Jag undrar om svenskarna är medvetna om de stora utmaningarna som många av tillväxtländerna står inför. Fallande tillväxt, stigande inflation och massiva kapitalutflöden drabbar dessa marknader just nu. Jag tycker man ska vara försiktig i generella termer och bedömer att potentialen är bättre för mer utvecklade marknader som Europa, Japan och Sverige”, säger Henrik Lundin.

I år är det valår. Om alliansen sitter kvar i regeringsställning tror 26 procent på en positiv börspåverkan, jämfört med 19 procent vid ett regimskifte. Samtidigt bedömer hela 30 procent att börsen påverkas negativt av en s-regering, jämfört med bara 14 procent för alliansen.

”Med ett regeringsskifte kan det uppstå en ny osäkerhet om vilken riktning den ekonomiska politiken tar. Men framför allt är det omvärldshändelser som sätter tonen även för den svenska aktiemarknaden”, säger Ingela Gabrielsson.

Se en videointervju där Henrik Lundin och Ingela Gabrielsson kommenterar undersökningen.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Henrik Lundin, chefsstrateg 0733 577647
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents