Nordea kommenterar Nybyggarkommissionens förslag

| 2014-02-20 09:05

Nybyggarkommissionen har gjorts möjlig genom finansiering från NCC, Nordea och Tyréns. Förslagen och slutsatserna i rapporten är dock kommissionärernas egna.

Kommissionen föreslår bland annat att bolånetaket slopas och ersätts av en amorteringskultur.

”Det nuvarande bolånetaket har både för- och nackdelar. Det har bidragit positivt till en långsammare lånetillväxt. Samtidigt är det en uppenbar nackdel att taket gör det svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden, i synnerhet i storstäderna. Sedan bolånetaket infördes har vi sett att föräldraköpen har ökat. Det bidrar till en segregering mellan ungdomar beroende av om de kan få ekonomiskt föräldrastöd. Att belåna sin egen bostad för att hjälpa barnen kan dessutom begränsa föräldrarnas egen ekonomiska handlingsfrihet”, säger Hans Jacobson, chef för den svenska bankverksamheten i Nordea.

Nybyggarkommissionen anser att det är rimligt att praxis och huvudregel är att hushållen amorterar av sina lån.

”I Nordea är vi positiva till en sund amorteringskultur och vi pratar alltid amorteringsplaner med våra kunder vid rådgivningstillfället. I dagens låga ränteläge är det klokt att alltid amortera. Ju mer vi stärker amorteringskulturen, desto bättre. Mindre skuldsättning ger en ekonomisk buffert för framtiden”, säger Hans Jacobson.

Kommissionen föreslår vidare att takgränsen för ränteavdrag bör sänkas från 100 000 kr per person och år till 75 000 kr och att avdraget sänks till 15 procent för summor överstigande 75 000 kr.

”Det kan vara ett klokt sätt att hålla tillbaka hushållens skuldsättning. Det är betydligt mer komplicerat att ändra skattesatser som bestämmer ränteavdragets storlek. Den nuvarande takgränsen sattes i en helt annan räntemiljö än dagens”, säger Hans Jacobson.

För ytterligare kommentarer:
Hans Jacobson, chef för den svenska bankverksamheten, 08 614 78 33
Ragnar Roos, bitr informationschef, 076 787 6984

  
Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 800 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors
och Köpenhamn.

www.nordea.com

Documents