Finansinspektionen i Polen godkänner försäljningen av Nordea Bank Polska

| 2014-03-03 20:30

Den polska finansinspektionen (”PFSA”) har idag meddelat beslutet att det inte föreligger någon grund för invändningar mot PKO Bank Polskis förvärv av aktierna i Nordea Bank Polska som meddelades den 12 juni 2013.

I och med PFSA:s beslut uppfylls det sista kravet för att transaktionen ska fullbordas. Försäljningen av Nordea Bank Polska förväntas avslutas den 1 april 2014. De finansiella effekterna av transaktionen ligger fast med vad som tidigare meddelats.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 7880

Documents