Nordea säljer alla sina aktier i Nets Holding A/S

| 2014-03-24 08:00

Nordea säljer sin andel på 20,7 procent i Nets Holding A/S ("Nets", "Bolaget") till ett konsortium bestående av fonder med Advent International, ATP och Bain Capital som rådgivare.

I takt med att betalningsindustrin blir allt mer komplex och internationell behöver Nets en stark och erfaren ägare med en tydlig strategisk vision för att ta Bolaget till nästa nivå. Nordea tror att försäljningen och den nya ägaren kommer att gynna såväl Nets kunder som Bolaget i sig.

Nordeas totala intäkter från försäljningen av Nets uppgår till cirka 3 500 miljoner danska kronor (cirka 470 miljoner euro). Detta ger en skattefri kapitalvinst på nästan 2 700 miljoner danska kronor (cirka 360 miljoner euro), som bokförs vid slutförandet av transaktionen. Transaktionen väntas förbättra Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 25 punkter. Nordea erhåller dessutom en utdelning för 2013 på 103 miljoner danska kronor (cirka 14 miljoner euro).

Transaktionen förutsätter sedvanligt godkännande från relevanta myndigheter och väntas vara genomförd i slutet av andra kvartalet 2014. För mer information om transaktionen och de berörda parterna, se dagens pressmeddelande från Nets.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 7880 eller 072 235 05 15
Erik Durhan, presschef, 08 614 8125

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents