Nordeas Börsbarometer: Tillväxtmarknader tappar i popularitet

| 2014-04-17 09:30

Andelen svenskar som tror att Stockholmsbörsen går upp under de närmaste 12 månaderna har minskat från 44 procent till 40 procent sedan förra kvartalet, medan andelen som tror att börsen ska gå ned är i stort oförändad, 12 procent jämfört med 13 procent, enligt Nordeas Börsbarometer.

”Svenskarna har tagit till sig den oro som krisen i Ukraina har medfört. Men i dagsläget är den inget som får någon större påverkan på globala börser eller Stockholmsbörsen. Marknaden tar snarare fasta på att den ekonomiska tillväxten globalt – och inte minst i Sverige – ser ut att bli betydligt starkare i år jämfört med 2013. I sin tur leder det till högre vinster för bolagen, vilket kan stötta börsen”, säger Henrik Lundin, chefsstrateg inom sparområdet på Nordea.

Aktier och aktiefonder minskar i popularitet, andelen som tror att dessa sparformer kommer att ge den bästa avkastningen har minskat från 44 till 38 procent. Starkast är förväntningarna på branscherna material/råvaror, IT, energi samt finans.

”Svenska hushåll har länge lyft fram råvarurelaterade branscher som sina favoriter, något som står i bjärt kontrast till vad institutionella investerare tycker. Så länge tillväxtländerna har det tufft och i synnerhet Kina blir också drivkrafterna för råvaror svaga”, säger Henrik Lundin.

Sedan förra kvartalet har andelen som tror att tillväxtmarknaderna kommer att ha den bästa börsutvecklingen de kommande 12 månaderna minskat från 39 till 33 procent.

”Vi har ju länge ifrågasatt svenskarnas förkärlek till tillväxtmarknader, men nu ser vi en markant nedgång i tilltron till dessa marknader. Förmodligen har krisen i Ukraina påverkat deras inställning. Vi ser samtidigt ett uppsving för utvecklade marknader, som till exempel Europa, USA och Japan, något som mer stämmer överens med vår syn på placeringar just nu”, säger Henrik Lundin.

Regeringen har föreslagit att skatteavdraget för privat pensionssparande tas bort. Drygt hälften av svenskarna, 54 procent, tycker att det är ett dåligt förslag.

”Nära sex av tio sparar idag i ett privat pensionssparande. Många känner nog att man drar undan mattan för möjligheten att trygga sin pension med den här sparformen. Det är viktigt att man hittar nya sätt att spara. Nära 80 procent säger sig vilja fortsätta att pensionsspara i någon form”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Se en videointervju där Henrik Lundin och Ingela Gabrielsson kommenterar undersökningen.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Henrik Lundin, chefsstrateg 0733 577647
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents