Nordeas undersökning om familjeekonomi:Tydlig trend från gemensam till uppdelad ekonomi

| 2014-04-24 09:30

Andelen hushåll med helt gemensam ekonomi har minskat från 58 procent 2010 till 48 procent i år.

Det är nu 45 procent som väljer en kombination av gemensam och delad ekonomi jämfört med 38 procent i 2010 års mätning. Gifta par väljer en kombination av gemensam och uppdelad ekonomi medan sambor oftare väljer att ha en ekonomi där den egna inkomsten avgör hur mycket var och en betalar.

”Trenden ser ut att gå mot att man har en kombination av gemensam ekonomi för gemensamma utgifter och därutöver egna ekonomier för att täcka personliga utgifter. Det ser jag som ett gott tecken. Många har fått mer i plånboken och det kan göra det lättare att införa en ny struktur i familjeekonomin”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Det finns flera olika sätt att dela upp familjeekonomin. Ett sätt är att utgå från lönerna och se till så att båda parter har lika mycket kvar sedan de gemensamma kostnaderna är betalda. Ett annat sätt är att dela lika på de gemensamma utgifterna och sedan har var och en förhoppningsvis något kvar för egen del.

”Det är viktigt att var och en har kvar något till eget sparande och egna behov. Med tiden kan det bli väldigt snett om den ena parten hela tiden har mer pengar att röra sig med. Det blir en skev maktbalans helt enkelt. Bland gifta par är det fler som har helt gemensam ekonomi än bland sambor”, säger Ingela Gabrielsson.

I familjer med särkullbarn är det färre som har helt gemensam ekonomi och fler som har enbart separat ekonomi.

”Det låter helt rimligt. Med olika barnkullar kan det vara viktigt att hålla isär både utgifter för barnen och de egna utgifterna. Samtidigt är det viktigt att ha en generös inställning till hela familjeprojektet”, säger Ingela Gabrielsson.

Flertalet par är sällan oense om hushållsekonomin, men tre av tio är då och då oense om pengar.

”Att vara överens om ekonomin är ju det bästa, samtidigt är det bra att då och då prata igenom ekonomin med tanke på att det finns en andel som inte känner så sig bekväm med detta samtalsämne”, säger Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 800 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.nordea.com

Documents