Nordeas undersökning om hur valresultatet påverkar svenskars privatekonomi: Mindre pengar i plånboken vid regeringsskifte

| 2014-09-05 09:00

På liknande sätt bedömer svenskarna sin boendeekonomi. Så många som 42 procent av svenskarna tror på en sämre boendeekonomi med en socialdemokratiskt ledd regering, jämfört med 16 procent med Alliansen. Svenskarna tror även att de kommer få mer pengar kvar i plånboken med Alliansen vid makten. Där räknar 21 procent av svenskarna med att deras disponibla inkomst kommer att bli bättre, jämfört med bara 13 procent med socialdemokratiskt styre.

”Sammantaget visar detta att svenskarna ganska väl förstått skillnaderna mellan de olika regeringsalternativen. Socialdemokraterna har varit tydliga med att man genom skattehöjningar vill slå vakt om välfärden, medan Alliansen står fast vid sin hittills genomförda politik med färre skattehöjningar och utan ytterligare skattesänkningar för inkomsttagarna”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Undersökningen visar även att yngre och medelålders i större utsträckning tror på en bättre privatekonomi om Alliansen sitter kvar. Samtidigt tror fler kvinnor än män att privatekonomin skulle bli bättre med en socialdemokratiskt ledd regering. De regionala skillnader som utmärker sig är framför allt att varannan stockholmare räknar med sämre boendeekonomi med ett socialdemokratiskt styre.

”Här finns kanske en inbyggd misstänksamhet mot vad en socialdemokratisk regering vill förändra inom boendebeskattningen. I Stockholmsområdet finns många högt belånade hushåll, samtidigt som bostäderna också har ett högt marknadsvärde och därför kan vara intressanta för beskattning”, säger Ingela Gabrielsson.

I januari ställde Nordea frågan om hur svenskarna tror börsen kommer att påverkas av valutgången. Sedan den mätningen har andelen som tror på en stabil eller nedåtgående börs om Alliansen sitter kvar minskat något från 50 procent till 48 procent. Andelen som tror på en liknande börsutveckling vid ett socialdemokratiskt styre har ökat från 55 procent till 58 procent. Omvänt tror fler nu på en positiv börsutveckling med Alliansen vid makten, samtidigt som färre tror på det med en socialdemokratiskt ledd regering.

“Jag tolkar det som att man upplever situationen som mer osäker om vi får ett regeringsskifte än om alliansen sitter kvar”, säger Ingela Gabrielsson.

  
För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77
Petter Brunnberg, pressekreterare 073 866 10 87

Documents