Nordeas valberedning för årsstämman 2015 utsedd

| 2014-09-16 15:10

Nordeas årsstämma 2014 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2015 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning:
Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
Per Frennberg, kapitalförvaltningschef på Alecta
Monica Caneman, ordförande i Fjärde AP-fonden
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Årsstämman hålls torsdagen den 19 mars 2015.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 31 december 2014 på Nordeas webbplats www.nordea.com eller under följande adress:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm


För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents