EBA-stresstest bekräftar Nordeas starka ställning

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-10-26 12:01

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerade på söndagen resultatet av sitt EU-omfattande stresstest. Testet bekräftar Nordeas starka ställning, eftersom banken klarar tröskelvärdena med god marginal.

Nordeas pro forma kärnprimärkapitalrelation (CET1%) uppgick i slutet av 2013 till 13,9 procent, enligt de nya kapitalreglerna.

I slutet av 2016 uppgick kärnprimärkapitalrelationen i det negativa scenariot till 12,0 procent
(11,8 procent 2015), vilket väl överstiger det tröskelvärde på 5,5 procent som fastslagits av EBA.

Den ingående bedömningen av tillgångarnas kvalitet och stresstesterna av banker i euroområdet publicerades också på söndagen av ECB, och inbegriper bedömningen av Nordeas finska dotterbolag (Nordea Bank Finland Abp). Resultatet bekräftar Nordea Bank Finlands starka ställning, med en kärnprimärkapitalrelation på 10,4 procent i slutet av stresstestperioden.

För mer utförlig information, se:

EBA:s hemsida
 
www.eba.europa.eu
ECB:s hemsida
 
www.ecb.europa.eu

 
För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 0515
Petter Brunnberg, pressekreterare, tel 073 866 1087

Documents