Nordeas undersökning om svenskars oro kring pension: Låga förväntningar på pensionen

| 2014-11-03 09:00

Svenskarnas syn på sin pension ser dyster ut. Av svenskar över 18 år är det hela 41 procent som tror att de endast kommer att få hälften eller mindre av sin slutlön i pension. I den uppskattningen ryms såväl den allmänna pensionen som eventuell tjänstepension och privat pensionssparande. Endast 13 procent tror att de kommer få mer än 70 procent av sin slutlön i pension före skatt de första åren efter att man slutat arbeta.

”Tyvärr är bilden realistisk. Andelen av din slutlön som du får i pension är liten och kommer minska framöver. Därför blir det allt viktigare med ett privat sparande. Ungefär varannan sparar privat till pensionen, fortsätt med det! Men om avdragsrätten försvinner ska du se över hur du sparar. Ta hjälp av din bank eller försäkringsbolag. Dessutom ska du prata med din arbetsgivare om att avstå lön till förmån för pensionspremier, det vill säga ett bruttolöneavstående”, säger Britta Burreau, vd på Nordea Liv & Pension.

Det finns även stora geografiska skillnader, där Gotland och Dalarna utmärker sig särskilt. På Gotland tror fler än varannan, 54 procent, att de kommer få hälften eller mindre av sin slutlön när de går i pension. Att jämföra med Dalarna där fler är mer optimistiska, där samma siffra endast är 22 procent.  

Undersökningen visar även att 32 procent svenskar anser att de kommer att få mycket eller ganska svårt att klara sig på sin pension, att de kommer behöva någon form av bidrag, eller genomföra stora förändringar i sitt liv. Det är bara drygt en av fem, 22 procent, av svenskarna som tror att de kommer klarar sig mycket bra på sin pension.

För ytterligare information:
Britta Burreau, vd Nordea Liv & Pension, 08-787 67 12
Petter Brunnberg, pressekreterare 073 866 10 87

Documents